Aanvraag reisbeurs René Vogels Stichting

De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen (reis- en verblijfkosten) uit aan jonge kankeronderzoekers.
Er zijn twee aanvraagrondes per jaar, met deadlines 1 maart en 1 september.

Meer informatie over René Vogels en over de voorwaarden voor het aanvragen van een reisbeurs vindt u op www.renevogelsstichting.nl