Bijeenkomst KWF werkgemeenschap Psychosociale Oncologie

De najaarsvergadering van de KWF werkgemeenschap Psychosociale Oncologie vindt plaats op 5 oktober 10.00-13.30 uur bij IKNL Utrecht. Wij hopen op een fysieke bijeenkomst. Het thema is: ‘Palliatieve zorg’.

Belangenbehartiger bij NFK Dorien Tange trapt af met ervaringen van patiënten ten aanzien van palliatieve zorg. Prof. dr. Lia van Zuylen (Amsterdam UMC) geeft een keynote over haar leerstoel: ‘Klinische palliatieve zorg’. Senior onderzoeker IKNL dr. Natasja Raijmakers presenteert de resultaten van de eQuiPe-studie naar ervaren kwaliteit van leven bij patiënten met gevorderde kanker. In een interactief deel gaan aanwezigen aan de slag met formuleren van, voor palliatieve zorg relevante, onderzoeksvragen.