Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Family Resilience bij traumatische verlieservaringen
Waarom blijven sommige gezinnen overeind na heftige verlieservaringen terwijl andere ontredderd zijn? Dit heeft te maken met de veerkracht in systemen of gezinnen (Family Resilience). Froma Walsh, de autoriteit op dit gebied, beschrijft het als een relationeel en systemisch concept. Tijdens dit congres leer en ervaar je met haar en Nederlandse experts als Jan Baars, Guus van Voorst, Leo Gualthérie van Weezel en Christien de Jong hoe je dit concept toepast bij traumatisch verlies.

Inhoud
Tijdens dit congres krijg je inzicht in de veerkracht van gezinssystemen. Deze veerkracht is een tegengif voor simplistische diagnostische labels. We gaan ontdekken hoe je veerkracht in systemen kunt mobiliseren en waar je kunt aangrijpen. Sleutelbegrippen hierbij zijn: het bewerkstelligen van een stevige structuur in het gezin, het helpen betekenis te geven aan de verlieservaring en het bevorderen van een open en heldere communicatie en het probleemoplossend vermogen.
Als je als systeemtherapeut werkt met gezinnen die te maken hebben met verlies, roept dat ook eigen emoties op die je moet leren hanteren. Leer hoe je bronnen van kracht kunt aanboren voor het systeem en gezinsleden kunt helpen effectief met stress om te gaan, zodat er een betere adaptatie aan de omstandigheden ontstaat.

De benadering van Froma Walsh gaat uit van een systemisch ontwikkelingsperspectief. Zij biedt een beproefd overkoepelend raamwerk voor het begrijpen en bevorderen van veerkracht in gezinnen. Ze hanteert een model gebaseerd op samenwerking, dat aandacht heeft voor de sterke kanten en bronnen van het gezin. Het is een geïntegreerd model, waarin zij verschillende invalshoeken vanuit de systeemtherapie integreert. Froma Walsh biedt concrete handvatten hoe dit model in de praktijk te gebruiken. Ze onderscheidt belangrijke relationele processen die worstelende gezinnen in staat stellen sterker en vindingrijker te worden. Met behulp van vignetten laat ze zien hoe ze samenwerkt met gezinnen die te kampen hebben met een breed scala aan crisissituaties, chronische problemen of traumatisch verlies. Zo inspireert ze hulpverleners om deze gezinnen te helpen hun verborgen bronnen terug te vinden of te ontdekken, en zo weer hoop te krijgen.

Ook belichten Nederlandse experts als Jan Baars en Guus van Voorst dit thema vanuit verschillende vakgebieden. In de interactieve sessie van Christien de Jong en Leo van Weezel maakt je ‘live’ kennis met enkele systemen die door ernstige ziekte zijn ontwricht. In samenspraak met de zaal en Froma Walsh gaan we op zoek naar interventies die hun verbondenheid weer kunnen herstellen. In deze zoektocht staat een positieve, niet pathologiserende en emanciperende visie centraal.

Wat leer je?
Je leert wat het effect is van verlies op (gezins)systemen en hoe je veerkracht kan mobiliseren en versterken in gezinnen en systemen die te maken hebben met ingrijpende levensgebeurtenissen en (traumatische) verlieservaringen. Daarnaast krijg je concrete handvatten om het family resilience raamwerk in de praktijk te gebruiken. Je ontdekt verschillende toepassingen van het model zoals bij levend verlies, chronisch misbruik en ernstige en levensbedreigende ziektes.

Meer informatie?
Klik hier voor meer informatie.