Opleiding tot ondersteuningsconsulent

De opleiding tot ondersteuningsconsulent staat open voor oncologieverpleegkundigen, gespecialiseerde (para)medische zorg- en hulpverleners zoals oncologisch fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers (HBO opleidingsniveau) en praktijkverpleegkundigen huisarts.

De opleiding bestaat uit 6 modules. Gedurende de modules krijg je alle vereiste kennis, tools en vaardigheden aangereikt om invulling te geven aan deze unieke rol. De modules zijn met veel zorg samengesteld en ontwikkeld door Stichting OOK, op basis van onze ervaring met ondersteuningsconsulenten in de ziekenhuizen, het OOK Centrum en online via Mijn OOK. De opleiding is zo ontworpen, dat je als professional voldoende basis hebt om te voldoen aan het functieprofiel en in staat bent om de werkwijze toe te passen in het begeleiden van mensen met kanker en hun naasten.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Start zowel in september als november