Laden Evenementen

Psychosociale zorg bij oncologie en andere ernstige chronische somatische aandoeningen
Hoe bied je psychosociale begeleiding aan mensen die geconfronteerd worden met een ernstige chronische somatische aandoening als kanker of MS? Leer hoe je hen en hun naasten ondersteunt tijdens alle fasen van het ziekteproces en daarna. Zo kun je bijdragen aan hun vermogen om om te gaan met onzekerheid, verlies van sociale en maatschappelijke rollen en angst voor de dood, en helpen voorkomen dat deze heftige gevoelens ontaarden in angst- of stemmingsstoornissen of andere psychosociale problemen.

Wat leer je?
Na afloop van de opleiding heb je kennis over de relevante ziektegenerieke en ziektespecifieke aspecten van aanpassingsproblemen bij patiënten met chronisch somatische aandoeningen en hun naasten. Je kunt aanpassingsproblemen in kaart brengen vanuit een attitude van meervoudige loyaliteit met alle betrokkenen in het krachtenveld op wie de ziekte invloed heeft: de patiënt, naasten en medische professionals. Je beheerst de volgende vaardigheden:

  • Vanuit het bio-psycho-sociale model kun je aanpassingsproblemen zien als een verstoring tussen de specifieke draaglast van de ziekte en de draagkracht van de patiënt en diens naasten.
  • Je kunt een werkhypothese en interventieplan opstellen van aanpassingsproblemen bij patiënten in relatie tot hun naasten en de betrokken medische professionals.
  • Je bent in staat aanpassingsproblemen te behandelen met interventies, die de veerkracht van patiënt en diens naasten versterken.
  • Je kunt multidisciplinair samenwerken en consultatie bieden aan betrokken medische professionals.
  • Je kunt reflecteren op persoonlijke drijfveren, kracht en kwetsbaarheden die een rol spelen in het werken met patiënten met existentiële problematiek.

Voor wie
– Gz-psycholoog BIG
– Psychotherapeut BIG
– Klinisch psycholoog BIG
– Eerstelijnspsycholoog NIP
– Basispsycholoog
– Psychiater
– Arts

Feiten
Omvang: 6 vrijdagen van 9.30 tot 16.30 uur en 5 online meetings van 20.00 tot 21.00 uur
Datums: De lesdagen vinden plaats op: 22 november, 13 december 2019, 10 en 31 januari, 21 februari en 20 maart 2020
De online meetings vinden plaats op: 2 december 2019, 7 en 21 januari, 11 februari en 10 maart 2020
Klassikaal: 41 uur
Locatie: Utrecht
Docenten: drs. Leo Gualthérie van Weezel, drs. Christien de Jong
Cursuscode: MP19A

Klik hier voor meer informatie.