Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Online hulpverlening is een relevante ontwikkeling binnen de gezondheidszorg die niet meer is weg te denken. Deze ontwikkeling sluit aan bij de groeiende behoefte van mensen om de regie in eigen hand te houden. Het kan gaan om verschillende vormen van formele en informele hulp, zoals; informatieve/psycho-educatieve websites, online steun- en lotgenotengroepen, online dagboeken, online zelfhulp, internettherapie en mobiele online ondersteuning.

 

Ook binnen de psychosociale-oncologie groeit het aanbod van online interventies gestaag en raakt steeds meer structureel ingebed in het bestaande hulpaanbod. Maar hoe werkt dit in de oncologische praktijk? Wat zijn de recente ontwikkelingen? Hoe bedden we online ondersteuning in  het bestaande face-to-face psychosociale hulpaanbod voor mensen met kanker en hun naasten? Wat zijn weerstanden en wat zijn mogelijkheden? Wat zijn de effecten van deze vorm van hulpverlening? Voor welke hulpvragen werkt het wel en voor welke niet?

 

Tijdens dit symposium wordt Blended Care binnen de oncologische hulpverlening vanuit verschillende invalshoeken belicht. Het programma bestaat uit een combinatie van verschillende visies op online psychosociale support en psycho-oncologische interventies en uit de presentatie van een aantal casussen van online support en de eerste onderzoeksresultaten naar de effectiviteit va deze toepassingen in de praktijk.

 

Voor informatie zie de bijbehorende flyer.

Aanmelding kan door voor vijf november een email te sturen naar info@stichtinghuisaanhetwater.nl onder vermelding van uw naam en contactgegevens.