25e NVPO Congres
Ik ga dood maar nu nog even niet: wat betekenen de medische ontwikkelingen voor de patiënt?

Het 25e congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) vond plaats op vrijdag 15 maart 2019 in Hogeschool Domstad te Utrecht. Dit jaar een extra bijzonder congres, want het was het 25ste congres, met als thema Ik ga dood maar nu nog even niet: wat betekenen de medische ontwikkelingen voor de patiënt?’.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en wij hopen u ook! Als naslagwerk vindt u onderstaand de presentaties van de sprekers die hiervoor akkoord hebben gegeven.

Stichting Kanker in beeld 

Stichting Kanker in Beeld ontwikkelt, faciliteert en financiert creatieve en beeldende initiatieven waarbij de verwerking van kanker centraal staat. De activiteiten zijn gericht op patiënten en hun naasten. De diversiteit van onze initiatieven zijn ondergebracht in vier pijlers: Zingen voor je Leven, Beelden voor je Leven, Spelen voor je Leven en Schrijven voor je Leven. Zingen, toneelspelen, schilderen, boetseren of schrijven met (bond/lot)genoten geeft positieve energie, hoop, zelfvertrouwen en een sterk gevoel van saamhorigheid.  Alle activiteiten worden gegeven door vakprofessionals die bekend zijn met de impact van kanker. Zij werken vanuit een Kanker in Beeld aangegeven raamwerk, waarbij bijvoorbeeld bij de Zingen voor je Leven koren stembevrijding een vast onderdeel is.

Bij een koor van Zingen voor je Leven staat het plezier centraal. De deelnemers komen met veel plezier naar hun tweewekelijkse repetities. ‘Zingen geeft me een stem’, zeggen ze. En: ‘Als ik zing, voel ik dat ik leef.’ Bij Zingen voor je Leven maakt het niet uit of je goed bent of niet. In alle vrijheid ontdek je je eigen stem. 

Overzicht koren Nederland 
Impressie ‘Zing voor je Leven koor’ 

Overzicht activiteiten Kanker in Beeld 

Volledig programma
Toelichting wetenschappelijk middagsymposium
Overzicht posters
Toelichting workshops
Toelichting Poster Pitch flitssessie

Accreditatie is toegekend door:

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen & Psychotherapeuten (FGzPT) met 5 punten
 • Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (NIP) met 6 punten 
 • Registerplein (voorheen BAMw)
  GGZ-Agogen met 5 punten 
  Maatschappelijk werk met 5 punten
 • Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ)
 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
  Scholing oncologie met 5 punten 
  Scholing palliatieve zorg met 5 punten 
 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 5 punten 

NVPO Congres commissie 

Femke Jansen
Chantal Lammens
Maikel Mocking
Belle de Rooij
Miranda Velthuis (voorzitter)

Congres secretariaat

Congress Care | Europalaan 16 | Postbus 440 | 5201 AK ‘s-Hertogenbosch | www.congresscare.com | info@congresscare.com | +31(0)73 6901415

Foto’s NVPO Congres 2019