25e NVPO Congres
Ik ga dood maar nu nog even niet: wat betekenen de medische ontwikkelingen voor de patiënt?

Het 25e congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) vindt plaats op vrijdag 15 maart 2019 in Hogeschool Domstad te Utrecht. Dit jaar een extra bijzonder congres, want het is het 25ste congres! Het thema van de 25ste editie van het congres is Ik ga dood maar nu nog even niet: wat betekenen de medische ontwikkelingen voor de patiënt?’.

Tijdens het jaarlijkse NVPO-congres worden bezoekers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderzoek en beleid binnen de psychosociale oncologie. De deuren zijn geopend voor alle psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, (para)medici, onderzoekers, beleidsmakers of anderen die werkzaam zijn in zorg, onderzoek of beleid voor patiënten met kanker. Het thema van het congres is ‘Ik ga dood maar nu nog even niet: wat betekenen de medische ontwikkelingen voor de patiënt’’. De scheidslijn tussen genezing en een doodvonnis is bij de ziekte kanker aan het vervagen. Er is een langzaam groeiende groep patiënten die niet meer kunnen genezen, maar met de juiste behandeling soms nog jaren kunnen leven. Deze patiënten hebben uitzaaiingen, maar houden dankzij nieuwe medicijnen of herhaalde behandelingen de ziekte onder controle.

Tijdens het NVPO-congres 2019 zal worden ingegaan op deze ontwikkelingen. Wat zijn de gevolgen voor de patiënt en diens omgeving op sociaal, psychologisch en financieel gebied? Hoe ga je hier als zorgverlener mee om? Bekijk het volledige programma hier!

Registreren
Volledig programma
Toelichting wetenschappelijk middagsymposium
Overzicht posters
Toelichting workshops
Toelichting Poster Pitch flitssessie

Inschrijftarieven

Tot en met 1 februari 2019

 • € 147 – NVPO leden
 • € 210 – niet leden
 • € 78 – studenten

Vanaf 2 februari 2019

 • € 172,50- NVPO leden
 • € 235 – niet leden
 • € 78 – studenten

Ter plaatsen

 • € 200 – NVPO leden
 • € 262,50 – niet leden
 • € 78 – studenten

* Het studententarief is van toepassing voor voltijdstudenten, gelieve uw studentenkaart mee te sturen bij inschrijving. 

Accreditatie is aangevraagd bij / toegekend door:

 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen & Psychotherapeuten (FGzPT) met 5 punten
 • Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (NIP) met 6 punten 
 • Registerplein (voorheen BAMw)
  GGZ-Agogen met 5 punten 
  Maatschappelijk werk met 5 punten
 • Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ)
 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)
  Scholing oncologie met 5 punten 
  Scholing palliatieve zorg met 5 punten 
 • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 5 punten 

NVPO Congres commissie 

Femke Jansen
Chantal Lammens
Maikel Mocking
Belle de Rooij
Miranda Velthuis (voorzitter)

Congres secretariaat

Congress Care | Europalaan 16 | Postbus 440 | 5201 AK ‘s-Hertogenbosch | www.congresscare.com | info@congresscare.com | +31(0)73 6901415