Alle NVPO leden zijn van harte uitgenodigd de  conceptrichtlijn ‘Informeren van familieleden bij erfelijke aandoeningen’ te becommentariëren. Het doel van de nieuwe richtlijn is het verbeteren van het proces van informatievoorziening aan at-risk familieleden na het vaststellen van een erfelijke aanleg bij een indexpatiënt door de introductie van een uniforme werkwijze. U wordt gevraagd om deze richtlijn te beoordelen op relevantie, eventuele tegenstrijdigheden en u kunt ook aanvullingen voorstellen. Uw commentaar dient u voor 31 oktober, ingevuld in het commentaarformulier,  te sturen naar Natalia Bullock(n.bullock@kennisinstituut.nl).