Het NVPO beleid

Het beleidsplan van de NVPO geeft richting aan de ambities, doelen en activiteiten van de vereniging voor een omschreven periode. Daarnaast stelt de NVPO jaarlijks een werkplan op dat de vertaalslag maakt naar activiteiten van bestuur, werkgroepen en projectmedewerkers.

De beleids-documenten

Het jaarplan en de begroting moeten tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden goedgekeurd. Tijdens deze vergadering doet het bestuur ook verslag van de resultaten van het voorgaande jaar: inhoudelijk en financieel.

Lid worden van de NVPO?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven.

INSCHRIJVEN