Relatietherapie voor overlevenden van kanker: een replicated single-case design

<-- Home Kennishub

image

Introductie

Darmkanker, borstkanker en prostaatkanker zijn drie veel voorkomende vormen van kanker in Nederland. De confrontatie met deze levensbedreigende ziekte en de mogelijk resterende lichamelijke en emotionele problemen, kunnen relatieproblemen tot gevolg hebben. Verslechterd relationeel functioneren kan ook een negatief effect hebben op intimiteit en wederzijds emotionele steun, seksueel functioneren en tevredenheid en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Emotionally Focused Couple Therapy (EFCT) is een vorm van relatietherapie gebaseerd op de hechtingstheorie en richt zich op emotie, verbinding en het verbeteren van communicatie binnen de relatie. Deze therapievorm is zeer effectief gebleken in de algemene populatie. De therapie wordt aangevuld met Online Digital Assistance (ODA). De ODA bestaat uit een smartphone app die adviezen geeft op basis van de behoeften van de persoon op dat moment en de fase van de therapie. Bij relatieproblemen kan ODA van bijzonder belang zijn omdat deze in de privésituatie wordt aangeboden; juist daar dienen de beoogde gedragsveranderingen plaats te vinden.

Doel studie

De studie onderzoekt middels een replicated single-case design de effectiviteit van EFCT aangevuld met ODA bij paren waarvan een van de partners darmkanker, borstkanker of prostaatkanker heeft gehad. Deelnemers vullen gedurende de gehele interventie periode herhaaldelijk vragenlijstjes in om de effectiviteit van de interventie te kunnen meten. Het primaire doel van de studie is inzicht krijgen in de effectiviteit van de EFCT-ODA therapie op probleemoplossend vermogen in de relatie en tevredenheid met de relatie. Het secundaire doel is inzicht krijgen in de predictoren en mediatoren van de EFCT effecten.

Vraagstelling/ hypotheses

De hypothese is dat uit de herhaalde metingen blijkt dat koppels die de EFCT-ODA interventie hebben doorlopen meer tevreden zijn met de relatie en een groter probleemoplossend vermogen in de relatie laten zien ten opzichte van de baseline fase (deze baseline fase gaat vooraf aan de interventie en fungeert in een replicated single-case design als controle conditie).

(Klinische) relevantie

De effectiviteit van EFCT is bewezen in de algemene populatie met relatieproblemen, maar nog niet eerder in paren met relatieproblemen waarvan een van de partners kanker heeft gehad. Relatieproblemen zijn een vaak voorkomende complicatie bij kanker en de behandeling hiervan, en een groot deel van de mensen die darmkanker hebben gehad ervaren seksuele problemen. Als deze interventie effectief blijkt, zal EFCT aangevuld met ODA een belangrijke toevoeging zijn voor de reguliere zorg voor koppels met relatie- en seksuele problemen na de behandeling van kanker.

Translatie/ implementatie

-
Publicaties
  • Beaulen, A.A.J.M. et al. Couple therapy for survivors of colorectal cancer: A prospective, randomized controlled study. Poster presented at the 41th annual meeting of the International Academy of Sex Research, 2015; Toronto, Canada.
  • Beaulen, A.A.J.M. et al. (2016). The feasibility of EMA-based therapeutic feedback in couples receiving Emotionally- Focused Couple Therapy. Oral presentation at the 31st International Congress of Psychology, July 27, Yokohama, Japan.