Hierbij willen we u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken rondom de revisie van de richtlijn Borstkanker. Het einde is in zicht! De borstkankerrichtlijn wordt in 3 delen opgeleverd.
 
Deel 1 en 2:
Afgelopen week zijn deel 1 en 2 ter autorisatie aan de wetenschappelijke verenigingen aangeboden. 
 
Deel 3:
Bijgaand vind u deel 3 ter becommentariëring.
U wordt uitgenodigd om suggesties ter aanscherping aan te leveren. Dat kan tot 1 februari 2018. U kunt uw suggesties sturen naar secretaris@nvpo.nl. De suggesties worden gebundeld en doorgesstuurd naar het IKNL. Het streven is de autorisatieronde voor dit onderdeel half maart in te laten gaan.
Voor vragen kunt u terecht bij:
drs. Thijs van Vegchel
Adviseur zorginformatica
+31  88 234 65 17
+31 6 54 93 34 24