Postmaster opleiding psychosociale oncologie 2018-01-05T16:07:29+00:00

Postmaster opleiding medische psychologie

Patiënten in de somatische gezondheidszorg die geconfronteerd worden met een chronische somatische aandoening zoals kanker, multiple sclerose of Parkinson, krijgen te kampen met diepe onzekerheid, verlies van sociale en maatschappelijke rollen en angst voor de dood. Als gevolg hiervan kunnen angst, depressie en andere aanpassingsproblemen ontstaan waar de patiënt en zijn naasten, ook bij een gunstig verloop van de ziekte, nog jarenlang de gevolgen van ondervinden. Een goede begeleiding is van het grootste belang. De psychologische zorg heeft betrekking op die continue, actieve begeleiding van mensen met een chronische somatische aandoening in alle fasen van het ziekteproces en de periode daarna. De ondersteuning en behandeling van deze patiënten behoeft specifieke kennis en vaardigheden in aanvulling op de reeds bestaande kennis, vaardigheden en attitude van de psycholoog/therapeut.

Naar het inschrijfformulier

Wat biedt de opleiding?

  • Na afloop van de opleiding heb je kennis over de relevante ziektegenerieke en ziektespecifieke aspecten van aanpassingsproblemen bij patiënten met chronisch somatische aandoeningen en hun naasten. Je kunt aanpassingsproblemen in kaart brengen vanuit een attitude van meervoudige loyaliteit met alle betrokkenen in het krachtenveld op wie de ziekte invloed heeft: de patiënt, naasten en medische professionals.
  • Je beheerst de volgende vaardigheden:
 • Vanuit het bio-psycho-sociale model kun je aanpassingsproblemen zien als een verstoring tussen de specifieke draaglast van de ziekte en de draagkracht van de patiënt en diens naasten.
 • Je kunt een werkhypothese en interventieplan opstellen van aanpassingsproblemen bij patiënten in relatie tot hun naasten en de betrokken medische professionals.
 • Je bent in staat aanpassingsproblemen te behandelen met interventies, die de veerkracht van patiënt en diens naasten versterken.
 • Je kunt multidisciplinair samenwerken en consultatie bieden aan betrokken medische professionals.
 • Je kunt reflecteren op persoonlijke drijfveren, kracht en kwetsbaarheden die een rol spelen in het werken met patiënten met existentiële problematiek.

Gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, gekwalificeerde eerstelijnspsychologen en psychiaters, die werkzaam zijn in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, hospice of praktijk/centrum voor psychosociale hulpverlening of eerstelijns ggz. Tijdens de opleiding dien je relevant werk te hebben, waarin de mogelijkheid bestaat patiënten met chronisch somatische aandoeningen en hun naasten te behandelen en multidisciplinair samen te werken.

Het accent van de opleiding ligt op de generieke psychologische problemen waar patiënten met een ernstige chronische ziekte voor komen te staan. Aan de orde komt hoe de specifieke aspecten van een bepaalde ziekte benaderd kunnen worden.

De belangrijkste thema’s die aan bod komen zijn:

 • diepgaande kennis over psychologische aspecten van ernstige of chronische ziekten
 • aanpassingsproblemen in de verschillende fasen van de ziekten (acute fase, chronische fase, palliatieve fase)
 • bio-psychosociaal model (medisch, psychisch en sociaal niveau); het opstellen van een bio-psychosociale werkhypothese in interventieplan
 • psychologische interventies gericht op versterking van de veerkracht op individueel, systeem- en groepsniveau
 • versterking van draagkracht bij patiënten met psychiatrische (co)morbiditeit

De uitvoering van de opleiding is in handen van gespecialiseerde docenten die op inspirerende wijze theoretische inzichten en praktijksituaties aan elkaar weten te koppelen.

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Omvang: 6 vrijdagen van 9.30 – 16.30 uur plus 3 x 6 uur e-learning modules
 • Datums: 19 januari, 9 februari, 9 en 30 maart, 20 april en 18 mei 2018. Daarnaast vinden er online meetings plaats op de volgende dinsdagen om 20.00 uur: 30 januari, 20 maart, 10 april, 8 mei en een n.o.t.k. datum voorafgaand aan de lesdag van 9 maart.
 • Locatie: Utrecht

€ 2.490 incl. digitale literatuur en lunch

Lid worden?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven.

Inschrijven