Thema: Palliatieve zorg & zorg romdom levenseinde

image

Ervaren kwaliteit van zorg en leven van patiënten met gevorderde kanker en hun naasten: een prospectieve observationele cohortstudie

Door kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven bij patiënten met gevorderde kanker en hun naasten te onderzoeken over tijd in de palliatieve fase krijgen we meer inzicht in de ervaringen en behoeften van deze doelgroep.

Actieve markering en proactieve zorgplanning in de palliatieve fase: leren van ervaringen van mensen met kanker, naasten en zorgverleners

Een kwalitatief goed zorgaanbod vereist aandacht voor ervaringen van gebruikers. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg pleiten bij kwaliteitsverbetering van de zorg voor aandacht voor ervaringsdeskundigheid. Deze studie beoogt mensen met kanker, hun naasten en zorgverleners een stem te geven bij het verder ontwikkelen van de palliatieve zorg.

TIRED-studie: interventies voor ernstige vermoeidheid tijdens palliatieve behandeling van kanker

‘Vermoeidheid is een klacht die bijna iedere patiënt wel ervaart tijdens de behandeling van kanker en die een grote invloed heeft op het dagelijks leven. Onderzocht wordt of vermoeidheid tijdens palliatieve behandeling verminderd kan worden met fysieke training en/of cognitieve gedragstherapie.’

Vroegtijdige Zorgplanning: RCT naar een palliatieve zorg interventie voor het verbeteren van de kwaliteit van leven

‘The objectives of ACTION are excellent, and the project goes beyond the state of the art in adapting the program to be culturally appropriate for cancer patients in various European countries. The results can have considerable impact on the management of cancer patients worldwide.’ (bron: EU beoordeling van het onderzoeksvoorstel)

image

Stimuleren van gedeelde besluitvorming over behandeling van ongeneeslijke kanker

‘Wanneer kanker niet meer te genezen is, wordt vaak chemotherapie gegeven om klachten te verlichten en het leven te verlengen. Chemotherapie kan echter ook veel bijwerkingen en last met zich meebrengen. Het is dan ook belangrijk dat patiënten en oncologen de voors en tegens samen goed bespreken en wegen.’