InterventierapportIn de loop der jaren is er een uitgebreid palet aan Psychosociale oncologische zorg (PSOZ) ontstaan. Naast het reguliere behandelaanbod binnen de PSOZ, zijn er altijd ontwikkelingen gaande en worden er nieuwe Psychosociale oncologische interventies (verder PSO-interventies) ontwikkeld. De praktijk wijst uit dat het niet altijd eenvoudig is om te ontdekken wàt er nu waar en voor wie aangeboden wordt. In 2015 is daarom het rapport  ‘Interventies in de psychosociale oncologische zorg: een eerste inventarisatie van ontwikkelingen’ opgesteld. Het overzicht van interventies geeft, in combinatie met de Kennishub, zicht op ontwikkelingen op het terrein van de PSOZ in Nederland. De NVPO is voornemens om een update van het interventierapport uit te brengen.