Back & to the future: waar wij als professionals binnen de PSO aan zouden willen werken

Leestijd: 2 min


Met veel enthousiasme presenteren we de prachtige en informatieve tekeningen die gemaakt zijn tijdens de interactieve sessies gehouden tijdens het 24e NVPO congres ‘Back & to the future, 25 jaar psychosociale oncologische zorg en verder!’. Zes verschillende groepen, bestaande uit een diversiteit aan professionals, hebben zich gebogen over de uitdagingen en mogelijke oplossingen m.b.t. belangrijke actuele thema’s. Deze thema’s betroffen het groeiend aantal kankeroverlevenden, technologie en E-health, diversiteit in de zorg, patiënt aan het stuur, de zorgprofessional verandert en samenwerken en netwerkvorming. ‘Creëren van een overzicht van alle E-health programma’s die voldoen aan een keurmerk’, ‘meer en beter screenen van psychosociale behoeften van patiënten’, ‘er zou een overkoepelend orgaan moeten zijn dat samenwerking en netwerkvorming faciliteert’, ‘de meerwaarde van de PSO professional moet meer worden benadrukt en geaccepteerd’ en ‘laten vervagen van het onderscheid tussen zorg en nazorg en tussen medische en psychosociale zorg’,  waren enkele van de aangedragen actiepunten Wij willen eenieder hartelijk bedanken voor zijn/haar bijdrage en hopen dat u inspiratie opdoet om samen met ons hiermee aan de slag te gaan!