Online thema- en casuïstiekbijeenkomsten psychosociale oncologieDe NVPO organiseert twee keer per jaar een online thema- en casuïstiekbijeenkomst psychosociale oncologie voor GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en psychosociaal therapeuten.  Aan de hand van thema’s, casuïstiek en het delen van kennis en ervaringen op het gebied van de psychosociale oncologie vergroten de deelnemers hun kennis van een inhoudelijk thema en reflecteren de deelnemers op hun professioneel handelen in de psychosociale oncologie.  

De bijeenkomst is van 18.30 – 20.15 uur en bestaat uit een inhoudelijk deel waarin een thema centraal staat, bijvoorbeeld seksualiteit of vermoeidheid, en een deel waarin casuïstiek wordt besproken onder begeleiding van een ervaren casuïstiekbegeleider.  Het inhoudelijk deel is plenair. Tijdens de casuïstiek worden de deelnemers in kleinere (max. 10 personen) groepen verdeeld.   

De eerstvolgende bijeenkomst is 10 oktober 2023. Deze bijeenkomst heeft als thema Kanker in het gezin. Josien Groot GZ-psycholoog Kinder- en Jeugd (Ingeborg Douwes Centrum) geeft hierover een presentatie tijdens het inhoudelijk deel.

Er kunnen per bijeenkomst minimaal 10 en maximaal 50 personen deelnemen. Deelname is online, via Teams.

Inschrijven
Schrijf u in voor de bijeenkomst van 10 oktober 2023

Accreditatie 

Accreditatie is toegekend voor:

  • GZ-psychologen (NIP): 1,5 punt
  • Klinisch psychologen (FGzPt): 1 punt
  • Psychosociaal therapeuten (LVPW): 5 punten

Kosten 

Kosten per bijeenkomst:

  • €20,00 voor leden NVPO, 
  • €40,00 voor niet-leden NVPO.