De NVPO Kennishub: het overzicht van actueel en lopend wetenschappelijk onderzoek

De NVPO Kennishub

Het overgrote deel van de actuele en lopende onderzoeken binnen de psychosociale oncologie wordt gepresenteerd binnen de Kennishub, voorheen bekend als de Jaarindex Psychosociale Oncologie. De gepresenteerde onderzoeken richten zich op een breed scala van problemen, zoals patiëntcommunicatie, kanker en werk, als ook psychosociaal en fysiek functioneren.

Doorzoek de online database en filter o.a. op onderwerpen of personen. In de toekomst zal het nog verder worden uitgebreid met bijvoorbeeld keywords, locaties, posters, en nog meer.

Wil je een nieuw project aanmelden? Ga dan naar nvpo.nl/aanmelden. Wil je je project updaten – bv. met de publicatie van een artikel – ga dan naar de pagina van je project en klik onder de groene knop op “Klik hier om wijzigingen voor deze pagina in te dienen”.

image

Het optimaliseren van de ondersteunende zorg voor patiënten met kanker

De studie richt zich op de behoefte aan ondersteunende psychosociale zorg bij oncologische patiënten, zowel in een curatief als in een palliatief traject. Het onderzoek omvat een evaluatie van de organisatie van dit soort zorg in nieuwe centra die formele en informele zorg combineren, namelijk het Patiënten Informatie Centrum Oncologie (PATIO) in Rotterdam en IntermeZZo Nazorgcentrum in Zwolle. Een van de onderzoeksvragen binnen dit project is hoe de verwijzingsfunctie voor psychosociale zorg kan worden verbeterd. Daarnaast zullen we ons richten op de groep oncologische patiënten die een diagnose of behandeling als zeer stressvol ervaren en als bijgevolg (symptomen van) post-traumatische stressstoornis hebben ontwikkeld. We zullen een kosteneffectiviteitsstudie uitvoeren naar EMDR-behandeling voor deze groep.

image

SYMPHONY

In dit project worden drie interventies voor zorgverleners (oncologen, huisartsen en verpleegkundigen) en patiënten ontwikkeld en geëvalueerd: 1) Training (blended learning) over gedeelde besluitvorming in de palliatieve oncologische zorg voor oncologen en huisartsen/verpleegkundigen; 2) Els Borst-gesprekken (gesprek tussen zorgverleners en patiënten over ervaringen met gedeelde besluitvorming in palliatieve oncologische zorg) en 3) Gesprekshulpen voor patiënten (Gesprekswijzer en Gesprekskaart). Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met NFK en Pharos.

Patiëntgerichte ontwikkeling en effectiviteit van Acceptance-en-Commitment-Therapie voor kwaliteit van leven bij cancer survivors met chronische pijn na chemotherapie-geïnduceerde neuropathie (QLIPP-CIPN)

In deze studie wordt een online psychologische behandeling gebaseerd op Acceptance-and-Commitment-Therapie (ACT) ontwikkeld voor cancer survivors die last hebben van pijnlijke chemotherapie-geïnduceerde neuropathie (CIPN). De effectiviteit van deze interventie voor het verbeteren van kwaliteit van leven zal getest worden.

image
13/12/2019

RELIEF (Reducing Pain in Children with Cancer at Home)

In het kader van de RELIEF-studie hebben wij een mobiele app ontwikkeld - de KLIK Pijnmonitor - waarmee gezinnen van kinderen die ambulant worden behandeld voor kanker vanuit huis pijnscores kunnen doorgeven aan pijnconsulenten in het ziekenhuis, waarna telefonische feedback volgt. Gedurende het eerste jaar van dit project is de app ontwikkeld. In oktober 2019 is de tweede fase van start gegaan, waarin we de app evalueren aan de hand van ervaringen van ouders, kinderen en pijnconsulenten (haalbaarheidsstudie). In het derde en laatste deel van het project wordt de effectiviteit van de app onderzocht (start medio maart 2020).


Project aanmelden voor de NVPO Kennishub

Project indienen ter review
Redactie door NVPO Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek - Taakgroep Kennishub
Project komt online, aanmelder krijgt per e-mail bericht
De NVPO Kennishub is de opvolger van de NVPO Jaarindex (meer informatie).