NVPO-bestuur

Het NVPO-bestuur is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het jaarplan opgesteld vanuit een meer-jaren beleidsplan én voor een zorgvuldig financieel beleid, zoals vastgesteld door de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Vanuit het bestuur wordt nauw samengewerkt met de 6 werkgroepvoorzitters. De benoeming van nieuwe leden voor het bestuur moet door de Algemene Vergadering worden goedgekeurd.

Bestuursleden

Robbert Sanderman

Robbert Sanderman

Voorzitter

Peter Huijgens

Peter Huijgens

Vice-voorzitter

Vera Atema

Vera Atema

Penningmeester

Eveliene Manten-Horst

Eveliene Manten-Horst

Bestuurslid

Anette Pet

Anette Pet

Bestuurslid

Chantal Lammens

Chantal Lammens

Bestuurslid

Meeke Hoedjes

Meeke Hoedjes

Secretaris