Deskundigenbestand

In het NVPO deskundigenbestand vindt u zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de psychologische behandeling en psychosociale begeleiding van mensen met kanker en hun naasten.

Inschrijven

Het NVPO deskundigenbestand

Sinds 1 maart 2013 heeft de NVPO een deskundigenbestand dat bestaat uit zorgverleners werkzaam in de psychosociale oncologie. De zorgverleners in dit bestand voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Het deskundigenbestand geeft zorgverleners een erkende status binnen de psychosociale oncologische zorg en biedt hen de kans om beter vindbaar te worden voor verwijzers en patiënten. Daarnaast zijn deskundigen ook vindbaar in de verwijsgidskanker.

Lees meer over de verwijsgidskanker

NVPO deskundigenbestand

Doel

Het doel van het deskundigenbestand is drieledig:

  • het borgt de kwaliteit van de psychosociale oncologische zorg in Nederland
  • het maakt psychosociale oncologische zorg transparanter en toegankelijker
  • het draagt bij aan het nastreven van een adequate vergoeding voor psychosociale oncologische zorg

Beroepsgroepen

In het deskundigenbestand zijn de volgende beroepsgroepen opgenomen:

  • psychologen, psychotherapeuten en psychiaters
  • maatschappelijk werkers
  • geestelijk verzorgers

Verwijzing en vergoeding

Zorgverleners in het NVPO deskundigenbestand zijn werkzaam in ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) instellingen (waaronder IPSO Psycho-oncologische centra) en/of vrijgevestigde praktijken. Bij GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken kan men terecht met een verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts. Voor ziekenhuizen geldt dat men hier doorgaans alleen terecht kan als het om het eigen ziekenhuis gaat, dus het ziekenhuis waar men in behandeling is. Of de zorg vergoed wordt, hangt af van de zorgverlener en zorgverzekering. Men kan dit aan de zorgverlener vragen of de zorgverzekeraar raadplegen.

Lees meer over de GGZ

NVPO deskundigenbestand

Zoekt u een zorgverlener in de buurt? Klik dan op ‘Doorzoeken’ om het deskundigenbestand te bekijken. Wilt u zich als zorgverlener inschrijven? Klik dan op ‘Inschrijven’.

Doorzoeken
Inschrijven