Taskforce Cancer Survivorship CareDe Taskforce Cancer Survivorship Care is een samenwerkingsverband waarin zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor mensen met en na kanker mogelijk te maken.

Ondanks diverse activiteiten en initiatieven, krijgen cancer survivors (mensen die de diagnose kanker krijgen en perspectief hebben op (over)leven) in Nederland lang niet altijd de begeleiding en zorg die zij nodig hebben. Naast brede bewustwording in de samenleving over problemen waarmee deze mensen worstelen (bijvoorbeeld werk en late gevolgen), wil de Taskforce ook de organisatie van de zorg verder optimaliseren. Hiermee streeft de Taskforce naar het volwaardig meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling.

Thema’s en werkgroepen

De Taskforce Cancer Survivorship Care richt zich op vier thema’s waarvoor werkgroepen actief zijn:

  • Late (medische) effecten
  • Psychosociale en fysieke effecten (LOPPSOZ)
  • Werk en werkhervatting
  • Organisatie van zorg

NVPO en Taskforce

De NVPO maakt deel uit van de Taskforce Cancer Survivorship care en is actief in de werkgroep Psychosociale en fysieke effecten, die wordt ingevuld door het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Zorg (LOPPSOZ). LOPPSOZ wil tijdige, (kosten)effectieve en toekomstbestendige paramedische en psychosociale oncologische zorg als integraal onderdeel van de oncologische keten realiseren en borgen. Met als inzet fysieke, psychische en sociale problemen preventief en tijdens en na kanker te voorkomen/beperken, en deze te signaleren en adresseren.