Over ons

De NVPO is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals uit de psychosociale oncologie. De vereniging zet zich sinds 1993 in om de kennis en zorg binnen de psychosociale oncologie te ontwikkelen en bevorderen.

Voor wie?

Professionals uit verschillende disciplines die zich bezighouden met psychosociale oncologie kunnen lid worden van de NVPO: psychologen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, (para)medici, onderzoekers en beleidsmakers.

NVPO waarden

Onze missie

De NVPO zet zich in voor de ontwikkeling en de bevordering van kennis met betrekking tot de psychosociale oncologie en voor professionele, toegankelijke en tijdige psychosociale zorg als integraal onderdeel van oncologische zorg.

Onze standpunten

De NVPO draagt uit dat:

  • psychosociale hulpverlening kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling van kanker
  • psychosociale hulpverlening verder geen invloed heeft op het feitelijke ontstaan van kanker, de behandeling en het ziekteverloop

NVPO in beweging

In de beginjaren richtte de NVPO zich voornamelijk op deskundigheidsbevordering van haar leden. De laatste jaren heeft de vereniging zich verder ontwikkeld en positioneert zich meer als pleitbezorger van de psychosociale oncologie. De NVPO wil zich samen met andere organisaties, zoals KWF Kankerbestrijding, IPSO en verzekeraars inzetten voor een kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare psychosociale zorg. Daarbij ziet de NVPO wetenschappelijk onderzoek op dit terrein als een noodzakelijke onderbouwing bij het definiëren van de kwaliteit van psychosociale zorg. Translatie van onderzoeksuitkomsten naar de praktijk is dan ook een belangrijk agendapunt voor de NVPO.

Activiteiten

De NVPO heeft een breed scala aan activiteiten. Zo verzorgt de vereniging de psychosociale inbreng bij de opstelling van oncologische richtlijnen. Ze lobbyt bij overheden en verzekeraars, voert projecten uit om de kwaliteit van de psychosociale zorg te vergroten (deskundigenbestand) en geeft een overzicht van het lopend psychosociaal onderzoek in Nederland (jaarindex). Kennisdeling en verdieping biedt de NVPO via haar tijdschrift, de website en het jaarlijkse NVPO-congres.

Lid worden van de NVPO?

Indien u lid wilt worden van de NVPO, dan kunt u zich hier inschrijven

INSCHRIJVEN