De Kennishub van de NVPO is vernieuwd en geeft een overzicht van de lopende en afgeronde interventies en onderzoeken in de psychosociale en paramedische oncologie. De Kennishub is hiermee een bron voor onderzoek en interventies in de dagelijkse klinische praktijk. Relevant voor onderzoekers, zorgverleners en beleidsmakers.

Voorbeelden gebruik Kennishub:

  • U wilt nieuw onderzoek starten, maar u weet niet precies welke onderzoeken er op een bepaald gebied in Nederland zijn of worden uitgevoerd.
  • U wilt  meer inzicht in het zorgaanbod over een bepaald aandachtsgebied.
  • U zoekt contact met een onderzoeker of een zorgprofessional die zich richt op een bepaald aandachtsgebied.
  • U wilt een overzicht van alle lopende onderzoeken in de psychosociale en paramedische oncologie om beleid te kunnen uitstippelen.

Kennishub

Overzicht van de lopende en afgeronde interventies en onderzoeken in de psychosociale en paramedische oncologie

Onderzoeken en interventies

Aanmelden onderzoeken en interventies
Bent u betrokken bij een onderzoek of een interventie binnen de psychosociale en paramedische oncologie die nog niet vermeld staat in de Kennishub? U kunt uw onderzoek en/of interventie aanmelden.

Achtergrond
De Kennishub is ontwikkeld door de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek van de NVPO in samenwerking met LMDW Products. De Kennishub bouwt voort op de eerder verschenen NVPO Jaarindexen (2014, 2015, 2016, 2017) en het rapport Interventies in de psychosociale oncologische zorg (2015).

Contact
Heeft u vragen over de Kennishub? Neem dan contact op (kennishub@nvpo.nl).