Zorg

De NVPO houdt u als professional graag op de hoogte van kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod en recente ontwikkelingen binnen de psychosociale oncologische zorg in Nederland.

Deskundigenbestand

Het NVPO-deskundigenbestand geeft zorgverleners een erkende status binnen de psychosociale oncologische zorg. Tevens borgt het de kwaliteit en transparantie van zorg en draagt het bij aan het nastreven van adequate vergoeding van deze zorg.

Lees meer over het deskundigenbestand
NVPO-keurmerk

De NVPO verstrekt het NVPO-keurmerk aan scholingsprogramma’s binnen de psychosociale oncologie die voldoen aan vastgestelde criteria. Het doel van het NVPO-keurmerk is kwaliteitsborging van psychosociaal oncologische scholing.

Bekijk de keurmerken
Scholingsprogramma’s met het NVPO- keurmerk

Momenteel is het NVPO-keurmerk uitgereikt aan drie scholingsprogramma’s voor psychologen/psychotherapeuten, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers.

Bekijk de scholingsprogramma's
Zorgaanbod

Zowel het deskundigenbestand van de NVPO en de Verwijsgids Kanker geven een goed overzicht van beschikbare psychosociale oncologische zorg(verleners). Tevens biedt het ‘Interventierapport’ inzicht in al dan niet binnen onderzoeksverband, lopende interventies aangeboden aan mensen die leven met en na kanker.

Lees meer over het zorgaanbod