Stipendium en Hanneke de Haes awardStipendium

De redacteuren van het handboek ‘Psychologische Patiëntenzorg in de Oncologie’ besteden sinds een aantal jaar de opbrengsten van dit boek aan stipendia. Een stipendium is een beurs, in dit geval voor mensen werkzaam in de psychosociale zorg of op het terrein van deskundigheidsbevordering psychosociale oncologie. Voor hen bestaan er op dit moment nauwelijks beurzen waarmee zij zich kunnen verdiepen in hun vakgebied.

NVPO Stipendium

Doel

Met dit stipendium wil de redactie de kennis over de psychosociale zorg vergroten. De beurs kan worden toegekend aan hulpverleners of opleiders uit verschillende disciplines in de psychosociale oncologie. Het kan gaan om een bijdrage aan een stage, cursus of opleiding, al dan niet in het buitenland. De reguliere RINO-cursus Psychosociale Oncologie komt niet in aanmerking voor het stipendium. De beurs kan worden aangevraagd voor één of voor meerdere personen; het kan zinvol zijn om met een aantal mensen kennis te verbreden of te verdiepen.

De criteria

De criteria voor toekenning van het stipendium zijn:

  • relevantie voor de psychosociale oncologische zorg
  • originaliteit
  • passend in de loopbaan van de aanvrager(s)
  • motivatie

De procedure

U kunt één keer per jaar een verzoek indienen bij de jury. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 2000. Aanvragen kunnen tot 1 februari van het betreffende jaar worden ingediend bij Prof. dr. Robbert Sanderman (r.sanderman@umcg.nl) en dienen onderbouwd te worden met:

  • een omschrijving van het belang van de aanvraag
  • een begroting
  • een  CV van de aanvrager(s)
  • indien van toepassing: een ondersteunende brief van de leidinggevende(n) en een bevestiging van de ontvangende organisatie

De leden van de jury

Prof. dr. Robbert Sanderman

Prof. dr. Robbert Sanderman, Jurylid

Drs. Leo Gualthérie van Weezel

Drs. Leo Gualthérie van Weezel, Jurylid

Toegekende stipendium

Afgelopen jaren werden aan de volgende mensen een stipendium uitgereikt:

Dr. Mariska den Heijer (2015)

Monique Baas – Thijssen (2014)
Download het verslag

Sanne Stehouwer, Nanny van de Boogaard-van der Put en Titia Brouwer (2013)

Isabel van Schie (2012)

Hanneke de Haes award

Sinds 2003 kent de NVPO jaarlijks een prijs toe aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de psychosociale oncologie in Nederland. Die verdienste kan liggen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek,  de psychosociale zorg, deskundigheidbevordering of een bijzondere inzet voor de NVPO. De Hanneke de Haes award (tot 2021 de NVPO-award) wordt jaarlijks uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering.

De nominatie

Iedereen die betrokken is bij de psychosociale oncologie – ook leden van het bestuur en de award-jury –  kan het bestuur attenderen op kandidaten. Deze schriftelijke attendering (via secretaris@nvpo.nl) bestaat uit het CV van de kandidaat en een beschrijving van de bijzondere verdienste. Een jury, ingesteld door het bestuur, adviseert over de toekenning van de prijs. Winnaars van de Hanneke de Haes award kunnen tijdens volgende rondes opnieuw als kandidaat worden voorgedragen.

Voor de nominatie en uitreiking van de Hanneke de Haes award maakt het bestuur gebruik van de reglementen die hiervoor zijn opgesteld.

De leden van de jury

Erna Elfrink

dr. Saskia Duijts, Jurylid

Michaela van der Veldt

Michaela van der Veldt, Jurylid

Michaela van der Veldt

dr. Eline Aukema, Voorzitter

Voorgaande prijswinnaars

De afgelopen jaren ontvingen de volgende professionals de Hanneke de Haes award (voorheen tot 2021 de NVPO-award):

dr. Miranda Velthuis (2023)

dr. Olga Husson (2022)

Gre Haan (2021)

Prof. dr. Marije van der Lee (2021)

Christien de Jong (2020)

dr. Saskia Duijts (2019)

dr. Tineke Vos (2018)

Josette Hoekstra-Weebers (2017)

Karen Rutgers-van Wijlen (2016)

Judith Prins (2015)

Mecheline van der Linden (2014)

Eveline Bleiker (2012)

Margot Remie (2011)

Evelien Spelten (2010)

Nel Kleverlaan (2009)

Chantal Lammens (2008)

Leo Gualterie van Weezel (2007)

Fenna Postma (2006)

Anne Kooij (2005)