NVPO-keurmerkAlgemene informatie 

Het NVPO-keurmerk kennen wij toe aan scholingprogramma’s binnen de psychosociale oncologie. Indien een scholingsprogramma het NVPO-keurmerk draagt, dan voldoet deze aan een aantal minimumeisen wat betreft inhoud, duur, didactiek, kwalificaties van de opleiders, lesmateriaal en evaluatie. 

Doel 

Het doel van het NVPO-keurmerk is kwaliteitsborging van psychosociaal oncologische scholing. 

Criteria en beroepsgroepen 

Er zijn momenteel vier keurmerken:

  1. Psychologen, psychotherapeuten en psychiaters
  2. Maatschappelijk werkers
  3. Psychosociaal therapeuten
  4. Geestelijke verzorgers

Op dit moment zijn er tevens drie scholingsprogramma’s die voldoen aan de criteria van het betreffende keurmerk, namelijk:  

  • Psychologen, psychotherapeuten en psychiaters: Post master cursus medische psychologie: psychosociale zorg bij oncologie en andere ernstige chronisch somatische aandoeningen (RINO groep) 
  • Maatschappelijk werkers en psychosociaal therapeuten: Post HBO cursus Opleiding psychosociale oncologie voor maatschappelijk werkers en psychosociaal therapeuten (HAN VDO) 
  • Geestelijk verzorgers: Post HBO/WO Psychosociale oncologie voor geestelijk verzorgers (RINO groep) 

NVPO Deskundigenbestand 

Indien u een opleiding met het NVPO-keurmerk heeft afgerond en u voldoet aan de basiseis (BIG, Registerplein (voorheen BAM-w), LVPW of SKGV registratie), dan kunt u direct worden opgenomen in het NVPO deskundigenbestand. Een inschrijving in het deskundigenbestand is 5 jaar geldig. Na het verstrijken van deze termijn kunt u zich herinschrijven, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden voor herinschrijving zijn nog in ontwikkeling. 

Accreditatie 

In de toekomst zal de NVPO naast het NVPO-keurmerk ook accreditaties gaan verlenen. Bij het NVPO-keurmerk gaat het om relatief uitgebreide vormen van scholing (zoals cursussen of opleidingen), bij accreditatie kan het om andere vormen van scholing gaan (zoals cursussen, opleidingen, congressen, symposia, workshops en e-health). 

Toetsing 

Een opleidingsconsilium toetst of de aanvraag voldoet aan de eisen van het NVPO-keurmerk. Deze procedure duurt maximaal 6 weken. 

Geldigheid 

Het NVPO-keurmerk is 3 jaar geldig. Indien binnen deze termijn wijzigingen binnen de scholing plaatsvinden, dan is de aanvrager verplicht om deze mee te delen aan de NVPO (nvposecr@nvpo.nl). De wijzigingen worden voorgelegd aan het consilium. Het consilium beslist of de wijzigingen consequenties hebben voor het toegekende NVPO-keurmerk. 

Kosten 

Het aanvragen van het NVPO-keurmerk is kosteloos. Het daadwerkelijk verkrijgen van het aangevraagde NVPO-keurmerk kost €195,- (voor 3 jaar). 

Certificaat 

Zodra het NVPO-keurmerk wordt toegekend, ontvangt de aanvrager een certificaat. 

Het NVPO keurmerk aanvragen 

Aanbieders van scholing binnen de psychosociale oncologie kunnen het NVPO-keurmerk aanvragen.