Opleiding voor psychologen / psychotherapeuten en psychiatersPostmaster cursus medische psychologie

RINO-Groep

Hoe bied je psychosociale begeleiding aan mensen die geconfronteerd worden met een ernstige chronische somatische aandoening als kanker of MS? Leer hoe je hen en hun naasten ondersteunt tijdens alle fasen van het ziekteproces en daarna. Zo kun je bijdragen aan hun vermogen om om te gaan met onzekerheid, verlies van sociale en maatschappelijke rollen en angst voor de dood, en helpen voorkomen dat deze heftige gevoelens ontaarden in angst- of stemmingsstoornissen of andere psychosociale problemen.

Doel

U leert het volgende:

 • Basiskennis oncologie en de fysieke gevolgen van kanker en behandelingen daarvan op de patiënt in alle fasen van het ziekteproces
 • Hanteren van specifieke aspecten van geestelijke verzorging aan kankerpatiënten en hun systeem
 • Kennis van psychosociale factoren en zingevingsvragen bij kanker in alle fasen van het ziekteproces
 • Herkennen van psychopathologie en hanteren daarvan bij kankerpatiënten en hun systeem
 • Positioneren van geestelijke verzorging in oncologische zorgverlening zowel in de eerste als in de tweede lijn: naar de patiënt en het systeem toe en in de samenwerking met andere zorgverleners

Doelgroep

Je bent als GZ-psycholoog (BIG), psychotherapeut (BIG), klinisch psycholoog (BIG), eerstelijnspsycholoog (NIP) of psychiater werkzaam in bijvoorbeeld een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, hospice of praktijk/centrum voor psychosociale hulpverlening of eerstelijns ggz. Het is belangrijk dat je in je werk de mogelijkheid hebt patiënten met chronisch somatische aandoeningen en hun naasten te behandelen en multidisciplinair samen te werken.

Inhoud

Het accent van de opleiding ligt op de generieke psychologische problemen waar patiënten met een ernstige chronische ziekte voor komen te staan. Aan de orde komt hoe de specifieke aspecten van een bepaalde ziekte benaderd kunnen worden.

De belangrijkste thema’s die aan bod komen zijn:

 • diepgaande kennis over psychologische aspecten van ernstige of chronische ziekten
 • aanpassingsproblemen in de verschillende fasen van de ziekten (acute fase, chronische fase, palliatieve fase)
 • bio-psychosociaal model (medisch, psychisch en sociaal niveau); het opstellen van een bio-psychosociale werkhypothese in interventieplan
 • psychologische interventies gericht op versterking van de veerkracht op individueel, systeem- en groepsniveau
 • versterking van draagkracht bij patiënten met psychiatrische (co)morbiditeit

De uitvoering van de opleiding is in handen van gespecialiseerde docenten die op inspirerende wijze theoretische inzichten en praktijksituaties aan elkaar weten te koppelen.

Beoordeling en certificering

De verschillende onderdelen in de opleiding worden getoetst door middel van opdrachten en presentaties. U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie en erkenning

De opleiding is in nauwe samenwerking met de NVPO tot stand gekomen en wordt door de NVPO erkend.

FGzPt – herregistratie klinisch (neuro)psycholoogSKGV
De opleiding is erkend door de FGzTp SKGV en telt voor 79 punten (specialisme gezondheidszorgpsycholoog).

NIP – herregistratie eerstelijnspsycholoog
De opleiding is erkend door het NIP en telt voor 72 uur.

NVvp – psychiater
Er wordt accreditatie aangevraagd.

Data en locatie

De opleiding behelst zes vrijdagen van 9.30 – 16.30 en 5 online meetings op dinsdagavond van 20.00 – 21.00 uur.

Lesdagen:

 • Dag 1 – 19 november 2021
 • Dag 2 – 10 december 2021
 • Dag 3 – 14 januari 2022
 • Dag 4 – 4 februari 2022
 • Dag 5 – 11 maart 2022
 • Dag 6 – 1 april 2022

Onlinedagen:

 • Meeting 1 – 30 november 2021
 • Meeting 2 – 21 december 2021
 • Meeting 3 – 25 januari 2022
 • Meeting 4 – 15 februari 2022
 • Meeting 5 – 22 maart 2022

Het nummer van de opleiding is MP21A.

Kosten

De kosten bedragen €2700,- p.p. (inclusief digitale literatuur en lunch, exclusief lesboek)           

Inschrijven

Inschrijven kan via https://www.rinogroep.nl/opleiding/6419/postmaster-cursus-medische-psychologie.html

Contact

Voor vragen over de opleiding kunt u contact opnemen met de RINO-GROEP.