Wetenschappelijk onderzoek

De NVPO houdt u als professional graag op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen psychosociaal oncologisch onderzoek in Nederland.

NVPO Kennishub

De Kennishub (voorheen Jaarindex) geeft een overzicht van lopend en actueel wetenschappelijk onderzoek binnen de psychosociale oncologie.

Lees meer over de Kennishub
Interventierapport

Het rapport: ‘Interventies in de psychosociale oncologische zorg: een eerste inventarisatie van ontwikkelingen’ biedt inzicht in, al dan niet binnen onderzoeksverband, lopende interventies aangeboden aan mensen die leven met en na kanker.

Lees het Interventierapport
Opschaling evidence-based zorg

Van interventie-onderzoek naar aanbod in de zorg: het belang van opschaling. Lees meer over een nieuwe denk- en werkwijze die uitzicht op succesvolle landelijke beschikbaarheid van evidence-based interventies vergroot.

Lees meer
Evenementen voor onderzoekers

De werkgroep wetenschappelijk onderzoek (WO) organiseert jaarlijks evenementen voor early career researchers en voor mid-career researchers. Ook vindt jaarlijks het NVPO-congres waarbij onderzoekers, zorgproffesionals en beleidsmedewerkers elkaar treffen.

Word NVPO-lid en doe mee