DeskundigenbestandDirect naar het Deskundigenbestand

Voldoet u aan onderstaande voorwaarden? Dan kunt u zich hier inschrijven voor het deskundigenbestand.

Het NVPO deskundigenbestand 

Sinds 1 maart 2013 heeft de NVPO een deskundigenbestand dat bestaat uit zorgverleners werkzaam in de psychosociale oncologie. De zorgverleners in dit bestand voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Het deskundigenbestand geeft zorgverleners een erkende status binnen de psychosociale oncologische zorg en biedt hen de kans om beter vindbaar te worden voor verwijzers en patiënten. Het deskundigenbestand is tevens de leverancier voor de Verwijsgids Kanker op het gebied van psychosociale zorg(verleners).

De voordelen op een rij: 

  1. Erkende status 
  2. Verhoogde zichtbaarheid voor verwijzers en collega zorgverleners 
  3. Verhoogde zichtbaarheid voor patiënten door exclusieve opname in de Verwijsgids Kanker 

Daarnaast werkt de NVPO continu aan het creëren van extra voordelen. Zo kunnen momenteel bijvoorbeeld alleen psychotherapeuten en psychologen geregistreerd in ons deskundigenbestand zorg verlenen binnen de huidige pilot van de aanpassingsstoornis.  

Doel 

Het doel van het deskundigenbestand is drieledig: 

  • het borgt de kwaliteit van de psychosociale oncologische zorg in Nederland 
  • het maakt psychosociale oncologische zorg transparanter en toegankelijker 
  • het draagt bij aan het nastreven van een adequate vergoeding voor psychosociale oncologische zorg 

Voorwaarden voor opname in deskundigenbestand 

U komt voor opname in het deskundigenbestand, indien u 

  1. geregistreerd bent bij uw eigen beroepsregister en  
  2. een opleiding met een NVPO keurmerk heeft afgerond of werkzaam bent in een ziekenhuis en/of revalidatiecentrum met een minimum duur van 2 jaar aan recente en relevante klinische werkervaring in de psychosociale oncologische zorg. Voor professionals werkzaam in psychosociale oncologische centra (POC’s) betreft deze minimum duur 6 maanden.

Zie ook het hieronder gepresenteerde stappenschema 

Voldoet u aan de voorwaarden, dan vragen wij u één van de volgende documenten aan te leveren: 

  • Opleidingscertificaat van Post master cursus medische psychologie: psychosociale zorg bij oncologie en andere ernstige chronisch somatische aandoeningen of Post HBO cursus Opleiding psychosociale oncologie voor maatschappelijk werkers of Post HBO/WO Psychosociale oncologie voor geestelijk verzorgers.   
  • Werkgeversverklaring: indien u geen opleiding met NVPO keurmerk heeft afgerond, maar wel minimaal 2 jaar recente en relevante klinische werkervaring heeft als BIG geregistreerd psycholoog, psychotherapeut, psychiater of als Registerplein- (voorheen BAM-w) geregistreerd maatschappelijk werker of als SKGV-geregistreerd geestelijk verzorger in de psychosociale oncologie, dan vragen wij om een ingevulde NVPO werkgeversverklaring. Professionals die als zelfstandig ondernemer werken, hoeven geen werkgeversverklaring aanleveren. 

Beoordeling en bezwaar 

Uw verzoek tot inschrijving in het deskundigenbestand zal beoordeeld worden door de ‘Inschrijvingscommissie Deskundigenbestand’. Binnen 4 weken ontvangt u bericht of uw verzoek is goedgekeurd of afgewezen. Tegen een besluit van de commissie kan eenmalig bezwaar worden aangetekend. Indien het bezwaar wordt verworpen, komt u uitsluitend in aanmerking voor inschrijving als u voldoet aan de reguliere voorwaarden voor inschrijving. Een bezwaar kunt u sturen naar nvposecr@nvpo.nl ten name van het NVPO bestuur. 

Kosten 

NVPO-leden krijgen een substantiële korting op de inschrijving in het deskundigenbestand. De duur van inschrijving betreft altijd 5 jaar. Na deze periode krijgt u de mogelijkheid om u te herregistreren.  Als NVPO lid betaalt u €35,00 per 5 jaar. Niet NVPO leden betalen €75,00 per 5 jaar.  

N.b. NVPO lidmaatschap bedraagt €85,00 per jaar. Zie ook lidmaatschapsoverzicht. 

Direct naar het Deskundigenbestand