Opleiding voor psychosociaal therapeutenPsychosociale oncologie voor psychosociaal therapeuten

HAN / VDO i.s.m. de NVPO

Heb je behoefte aan actuele kennis van de medische en psychosociale aspecten van de oncologie? Deze post-hbo-opleiding is bedoeld voor psychosociaal therapeuten die mensen met kanker en hun naasten begeleiden. De oncologie staat model voor andere (ernstige) chronische ziekten.

Doel

Na het volgen van de opleiding heeft u grondige en actuele kennis van de medische en psychosociale aspecten van de oncologie.

Na deelname bent u in staat om:

 • Middels de opgedane basiskennis over de medische aspecten van de oncologie effectief te communiceren met patiënten en hun naasten over de gevolgen van kanker.
 • Vanuit het biopsychosociale model een heldere psychosociale diagnose te stellen met aandacht voor zingeving en existentiële vragen, natuurlijke reacties op   levensbedreigende situaties effectief te ondersteunen en stagnerende processen adequaat te begeleiden.
 • Multidisciplinair samen te werken in een oncologische context, met kennis van de kracht, mogelijkheden en beperkingen van uw beroepsgroep, waarbij u uw eigen gedachten en emoties professioneel weet te hanteren.

Doelgroep

Deze post-HBO opleiding is bedoeld voor psychosociaal therapeuten die patiënten met kanker en diens naasten begeleiden. Daarnaast kunnen maatschappelijk werkers zich ook voor deze opleiding inschrijven.

Inhoud

De belangrijkste onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

 • Inleiding in de medische oncologie: o.a. diagnose, behandeling, psychische bijwerkingen, risicofactoren
 • Begeleidingsaspecten – de patiënt in beeld:
  • Werken met het draaglast-draagkrachtmodel; het biopsychosociaal model en zelfzorg van de hulpverlener
  • Palliatieve zorg, psychopathologie, presentie en interventie en narratief werken met de ziektegeschiedenis van kanker
 • Zingeving en kanker: verlies, aanboren van eigen krachten, (weer) in contact met het lichaam: non-verbale methodieken
 • Systeemgericht werken: kanker in relaties (partner/gezin/familie), seksualiteit
 • Positioneren en multidisciplinair samenwerken in een oncologisch netwerk

De studiebelasting bedraagt 96 uur, waarvan 48 contacturen.

Beoordeling en certificering

U sluit de opleiding af met een portfoliotoets. Indien u minimaal 80% aanwezig bent geweest en uw portfolio met tenminste voldoende is beoordeeld,  ontvangt u een certificaat.

Accreditatie en erkenning

De opleiding is in nauwe samenwerking met de NVPO tot stand gekomen en wordt door de NVPO erkend.

Kosten

De kosten bedragen €3195,- p.p. (inclusief lunch)

Inschrijven

Het is op dit moment niet mogelijk om u in te schrijven. Zodra nieuwe data bekend zijn vermelden wij die op deze plek.

Contact

Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij u naar Mvr. Hélène Baarda van de HAN via: Helene.Baarda@han.nl of 06-22678946.