Deskundigenbestand

Mw. Y.H. de Rooij

Psychosociaal therapeut

“Men ziet slechts goed met het hart. Het echt belangrijke kan men met de ogen niet zien” (Antoine de Saint- Exupéry).

Ik zie het therapeutische proces als een zoektocht naar nieuwe antwoorden, in een situatie waarin het oude antwoord niet meer voldoet. Ik wil ruimte en gelegenheid bieden om de vragen te kunnen stellen die ‘onstelbaar’ zijn, zodat gevoelens geuit kunnen worden die soms te pijnlijk zijn om te delen. Het leren ‘zien met het hart’ en vanuit een nieuwsgierige houding samen onderzoeken en ontdekken wat belangrijk en van waarde is.

Mijn uitgangspunt is dat mensen, relaties, gezin en verdere omgeving een systeem vormen en dat klachten van de één worden beïnvloed door de ander binnen het systeem. Waar ik blij en enthousiast van word, is dat ik steeds weer ontdek dat dit kansen biedt voor individuele groei en groei van verbondenheid in relaties.

Ik richt mij op het inzichtelijk maken van patronen die er onbewust zijn en vaak al langer bestaan, waardoor er ruimte komt voor wederzijds begrip en herstel van verbinding. Een ander punt van aandacht is het levensverhaal, op welke manier het gezin van herkomst een rol kan spelen en hoe sterke kanten kunnen worden aangesproken.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een open en milde houding, vrij van oordeel en het bieden van een plek waar een ieder mag zijn wie hij of zij is. Ik werk vanuit vertrouwen in eigen kracht, waarbij ik een ieder uitnodig om eigenaar te zijn van het veranderingsproces. Ik heb jarenlange ervaring in de psychosociale oncologie, waarin het proces van aanpassing aan verandering en verlies centraal staat. Dit betreft ook aanpassing op het gebied van intimiteit en seksualiteit.