Deskundigenbestand

M.I. Soares

GZ psycholoog (psycholoog)

Drs. Isabel Soares (1963) is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en gedragswetenschapper (VGCt). Zij is ook opgeleid als Mindfulness- en Compassietrainer. Zij heeft in verschillende settings als psycholoog gewerkt, waaronder in ziekenhuizen, GGZ-instellingen en in een eerstelijnspraktijk.

Isabel heeft twee voorkeurs- aandachtsgebieden, te weten arbeidspsychologie en oncopsychologie. Zij was vanwege haar affiniteit met mensen met kanker en hun naasten in de periode 2015-2017 werkzaam bij psycho-oncologisch instituut De Vruchtenburg waarna ze de behandeling van deze doelgroep voortzette vanuit haar eigen praktijk: Ekayana-integrale psychologie praktijk te Rotterdam. Nu voert ze dit deel van haar werk ook uit vanuit het oncopsychologisch centrum SanaVera te Rotterdam.

Bij SanaVera zal ze hoofdzakelijk groepsbehandelingen doen, cognitieve therapie met aandacht training (MBCT) en compassietraining (MBCL) in combinatie met non-verbale (verbeeldings)therapie.

Isabel vindt vooral uitdaging en voldoening in het begeleiden van mensen in het proces “van het leren aanvaarden te leven met wat is”. Hier ligt volgens haar vaak een nog ongekende bron van kracht en ruimte die ontstaat door vanuit een accepterende houding het onderscheid te kunnen maken tussen wat wel/niet te veranderen valt en vandaaruit bewust leren handelen volgens eigen, persoonlijke waarden. Een krachtbron waar je uit kunt putten om bewust de verandering in te zetten die wenselijk en/of nodig is. En om ook zwaar tegenslag zoals leren leven met kanker aan te kunnen. Werken met Mindfulness (wat wil zeggen: met aandacht in het hier en nu leven), Compassie en ACT (Acceptance and Commitment Therapy) sluit hierbij naadloos aan.

Praktijkhoudend:
Praktijk: SanaVera, aangesloten bij 1nP

Registraties / Beroepsverenigingen:
– NVPO, De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie
– BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog
– VGCt, Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Gedragstherapie
– NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen (geregistreerd psycholoog NIP)

OVER SANAVERA
SanaVera – leven met kanker
De behandelaren van SanaVera zijn allemaal specialisten op het gebied van de oncologische psychologie. Zij staan geregistreerd in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), of hebben hun deskundigheid anders aangetoond.

CONTACT GEGEVENS
SanaVera
Straatweg 171
3054 AD Rotterdam
010-8459083
info@sanavera.nl
www.SanaVera.nl
Kvk: 82558132