Onderzoek naar het voorkomen van chronische pijn na borstkanker behandeling met online Cognitieve Gedragstherapie (CBT)

image

Introductie

De behandeling van borstkanker is tegenwoordig zeer effectief en de meeste patiënten genezen volledig. Toch blijft elke kankerbehandeling een zware behandeling voor lichaam en geest. Daarom is er steeds meer aandacht voor het herstel na de behandeling. Blijvende pijnklachten in de behandelde borst belemmeren het herstel. Gemiddeld heeft hier 1/3 van de geopereerde patiënten last van. Uit onderzoek blijkt dat angst en onzekerheid voor de operatie de kans op blijvende problemen vergroten. Peri-operatieve psychologische begeleiding, specifiek gericht op hoog angstige patienten, kan mogelijk de incidentie van chronische pijn reduceren.

Doel studie

Deze studie onderzoekt of peri-operatieve online cognitieve gedragstherapiede kans op blijvende pijnklachten in het geopereerde gebied vermindert. De therapie is specifiek gericht op vrouwen die hoog angstig of bezorgd zijn en beoogd deze angst/bezorgdheid te reduceren.

Vraagstelling/ hypotheses

Online cognitieve gedragstherpaie reduceert het optreden van chronische pijn 6 maanden na de operatie met 50% in hoog angstige patienten.

Methode

De studie wordt uitgevoerd in vijf gespecialiseerd centra voor de behandeling van mamma carcinoom. Voor de operatie worden vragenlijsten afgenomen die screenen op de aanwezigheid van angst (in het algemeen en specifiek voor pijn, de operatie of terugkeer van kanker). Patiënten, die bovengemiddeld scoren op één van deze aspecten worden gerandomiseerd naar één van twee behandelingen: de cognitieve gedragstherapie of een controle behandeling (educatie). Beide behandelingen worden via internet aangeboden en bestaan uit één preoperatieve en vier postoperatieve sessies. De effecten van de interventies op pijn, functioneren en kwaliteit van leven wordt gemeten op 2, 6 en 12 maanden na de operatie. Tevens wordt acute pijn gemeten met een dagboek tijdens de eerste zeven postoperatieve dagen.

(Klinische) relevantie

Indien de interventie effectief blijkt, kan het bijdragen aan beter herstel na een borstkanker operatie.

Translatie/ implementatie

Indien de behandeling effectief blijkt in het reduceren van het optreden van chronische pijn in hoog angstige patienten zal via de Borstkanker Vereniging Nederland informatie over het belang van vroegtijdige psychologische interventie worden verspreid. Daarnaast zal gewerkt worden aan bewustwording van (para)medisch personeel omtrent het belang van psychologische factoren in het herstel na borstkanker behandeling. We streven er naar om – bij gebleken effectiviteit – het behandelprogramma duurzaam aan te bieden. Dit kan in samenwerking met kanker.nl, die tevens een ander door ons ontwikkeld programma ondersteund ("gelukkig ondanks pijn").
Publicaties
  • Lukas, A; Theunissen, M. ; de Korte‑de Boer, D., Kuijk, S., Van Noyen, L., Magerl, W., Mess, W., Buhre. W., Peters, M.L. (2022). AMAZONE: prevention of persistent pain after breast cancer treatment by online cognitive behavioral therapy—study protocol of a randomized controlled multicenter trial. Trials, 23:595; - publicatie openen