Thema: Fysiek functioneren & herstel

image

Determinanten en mediërende mechanismen van kwaliteit van leven en ziektespecifieke symptomen bij schildklierkankerpatiënten: De WaTCh studie

Het onderzoek is opgezet om tot een betere zorgverlening te komen voor schildklierkankerpatiënten. We richten ons daarbij vooral op de mogelijke bijwerkingen van de behandeling. De onderzoekers bestuderen bijvoorbeeld welke bijwerkingen voorkomen, hoe vaak en hoe lang deze bijwerkingen voorkomen, en hoe ernstig deze bijwerkingen zijn. Ook onderzoeken ze wat de invloed van de behandelingen en bijwerkingen is op het dagelijks leven van patiënten. Tot slot bestuderen de onderzoekers welke patiënten bepaalde bijwerkingen wel ervaren en welke niet en waarom.

  • Dr. F. Mols (Tilburg University/Integraal Kankercentrum Nederland)
image

PROSPEC studie: onderzoek naar de follow-up en nazorg van mensen die behandeld zijn voor prostaatkanker door de huisarts of specialist

Het doel van deze studie is onderzoeken hoe we de huisarts meer kunnen betrekken bij de zorg voor mensen die behandeld zijn voor prostaatkanker. Een rol van de huisarts na de behandeling van prostaatkanker zorgt ervoor dat patiënten in hun eigen omgeving worden opgevangen waarbij de huisarts de zorg ook op de langere termijn kan blijven bieden. In de PROSPEC-studie vergelijken wij de follow-up en nazorg van mannen die behandeld zijn voor gelokaliseerd prostaatkanker van het ziekenhuis (huidige zorg) met de zorg van huisarts (interventie).

Predicting OptimaL cAncer RehabIlitation and Supportive care (POLARIS)

‘Als je beweegt ben je niet ziek. Het is van het grootste belang om de krachten te bundelen en uit te zoeken hoe patiënten op maat kunnen worden gerevalideerd. Daarbij zijn samenwerking en het delen van kennis de trefwoorden die dit mogelijk maken’. Peter Kapitein, ambassadeur Alpe d’HuZes.

Een gerandomiseerde studie naar een internet-based cognitieve gedragstherapie voor borstkankerpatiënten met climacterische symptomen

Overgangsklachten zijn een veel voorkomend gevolg van de behandeling van borstkanker. De meest voorkomende overgangsklachten zijn opvliegers en nachtzweten. In deze studie wordt de werkzaamheid van twee typen internetbased cognitieve gedragstherapie (begeleid en zelfmanagement) voor opvliegers/nachtzweten na de behandeling van borstkanker onderzocht.

Fitter na kanker – Onderzoek naar de effectiviteit en werkingsmechanismen van twee verschillende e-therapieën voor chronische vermoeidheid na kanker

‘E-health therapieën gericht op psychologische factoren of fysieke activiteiten lijken veelbelovend.’

image

Chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie; de impact op het leven van patiënten met dikkedarmkanker (PROCORE studie)

“Stel dat chemotherapie mijn 5-jaar overlevingskans heeft verhoogd met 8%. Ik wil niet nog 5 jaar op deze manier leven. Mijn handen, vingers en voeten zijn gevoelloos. Ik heb knagende, brandende pijn. Ik voel mij duizelig en zwak, de hele dag, elke dag. Ik voel mij alsof ik ben vergiftigd”. (Quote dikke darmkanker overlevende)

  • Dr. F. Mols (Tilburg University/Integraal Kankercentrum Nederland)
image

‘Verder Zonder Stembanden’: zelfzorg en een begeleid oefenprogramma voor patiënten na een laryngectomie

Patiënten na een laryngectomie ondervinden vaak problemen bij het verzorgen van hun stoma en stemprothese en hebben vragen over spreken, slikken, ruiken, voeding, en andere zaken die veranderd zijn na de operatie. Een zelfzorgprogramma met een oefenprogramma kan hen daarbij helpen. De vraag is of een oefenprogramma effectief is.