(Cost-)EffectiveNess of a multimodal preHAbilitation program in patients with muscle iNvasive bladder canCEr. The ENHANCE randomized controlled trial

<-- Home Kennishub

Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek om de effecten van een multimodaal prehabilitatieprogramma te onderzoeken bij patiënten met spierinvasieve blaaskanker die radicale cystectomie ondergaan.

image

Introductie

In Nederland krijgen ongeveer 6500 patiënten per jaar de diagnose blaaskanker. In 20-30% van de gevallen gaat het om spierinvasief blaaskanker waarvoor radicale cystectomie (RC; verwijdering van de blaas), een effectieve behandeling is. RC leidt bij 50-65% van de patiënten tot complicaties en bij 10-20% tot ernstige complicaties. Patiënten met blaaskanker hebben veel comorbiditeiten en een slechte cardiorespiratoire fitheid (conditie) die in sommige patiënten nog verder verslechtert doordat zij neoadjuvante chemotherapie krijgen. Daarnaast is een deel ondervoed bij diagnose, rookt een deel van de patiënten, en hebben sommigen forse angst en/of depressieklachten voor de operatie. Tegelijkertijd is bekend dat een slechtere conditie, ondervoeding, roken en angst en/of depressie bij deze patiënten geassocieerd zijn met het optreden van meer complicaties en een langer ziekenhuisverblijf.

Doel studie

Met dit onderzoek willen we onderzoeken of een leefstijlprogramma voorafgaand aan operatieve blaasverwijdering het aantal en ernst van de complicaties van de operatie kan verminderen, de duur van ziekenhuisopname kan verkorten en het aantal heropnames kan verkleinen. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in de effecten van het programma op conditie, spierkracht, lichamelijke functioneren, voedingstoestand, rookgedrag, angst en depressie, vermoeidheid, kwaliteit van leven, beweeggedrag, weefselkenmerken van de tumor, en zorgkosten.

Vraagstelling/ hypotheses

Leidt het volgen van een begeleid en op maat gemaakt prehabilitatieprogramma tot minder perioperatieve complicaties van de radicale cystectomie bij patiënten met spierinvasief blaaskanker, in de eerste 90 dagen na operatie?

Methode

Multicenter gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

(Klinische) relevantie

De ENHANCE studie richt zich op het verbeteren van de conditie van patiënten met blaaskanker voorafgaand aan een operatie. Het is gebaseerd op de visie dat hoe fitter iemand de operatie ingaat, hoe beter iemand de operatie uitkomt.

Translatie/ implementatie

Patiënten worden gevraagd of zij benaderd willen worden voor deelname aan een focusgroep waar we het interventieprogramma en veranderingen die een positieve invloed kunnen hebben op de implementatie verder zullen bespreken.