Partner: Maastricht UMC+

image

FORwards: haalbaarheid en werkzaamheid van de blended psychologische behandeling ‘Verder Leven met Angst’ voor angst voor terugkeer van kanker in de dagelijkse psycho-oncologische praktijk

Met de FORwards studie willen we een brug slaan tussen onderzoek en praktijk door te onderzoeken evidence-based interventie voor angst van terugkeer van kanker past in de dagelijkse psycho-oncologische praktijk en wat kansen en belemmeringen zijn voor implementatie.