Deze psychosociale interventie is specifiek gericht op angst voor terugkeer van kanker en heeft als doel om patiënten die hoog angstig zijn na de behandeling van kanker te leren op een andere manier met de angst om te gaan zodat deze in het dagelijks leven minder overheersend aanwezig is en beter beheersbaar.


Beschrijving interventie

De interventie betreft een individuele cognitieve gedragstherapeutische interventie. De behandeling (blended-care) bestaat uit 8 contactmomenten met een psycholoog waarbij vooral gewerkt wordt aan gedachten en gedragingen die aan deze angst verbonden zijn. Een aantal van deze contacten zullen plaatsvinden via internet (‘e-consult’) of per telefoon. De overige contacten zijn face to face. Tijdens de behandeling zal gekeken worden naar de factoren die angst uitlokken of in stand houden. Hierbij kan worden gedacht aan persoonlijkheid, eerdere levensgebeurtenissen, triggers van angst (interne en externe factoren) en niet-helpende gedachten of gedrag. Een persoonlijk ‘angstmodel’ wordt opgesteld en zal het aanknopingspunt van de behandeling vormen. Onderdelen en technieken die tijdens de behandeling aan bod komen zijn o.a. - Cognitieve herstructurering (niet-helpende gedachten identificeren en ombuigen naar meer-helpende gedachten). - Gedragsexperimenten (opstellen angsthiërarchie, exposure- en responsepreventie). - Persoonlijke doelstellingen en toekomstplannen. - Ontspanning en mindfulness. - Krachtbronnen. - Terugvalpreventie. Met behulp van thuisopdrachten (online of met behulp van een papierenwerkboek) wordt steeds uitgewerkt en geoefend met wat in de sessie aan de orde is gekomen. De patiënt leert zo om actief vat te krijgen op de klachten (copingvaardigheden) en de huidige klachten van bezorgdheid, onrust en angst beter het hoofd te bieden.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)


Verder Leven met Angst bleek in onderzoek effectiever in het verminderen van angst dan de controle conditie (standaard zorg). Dit effect bleef bestaan tot 15 maanden na de behandeling. Daarnaast was de behandeling kosten-effectief.
Publicaties
  • van de Wal et al. (2017). Efficacy of Blended Cognitive Behavior Therapy for High Fear of Recurrence in Breast, Prostate, and Colorectal Cancer Survivors: The SWORD Study, a Randomized Controlled Trial. J Clin Oncol. - publicatie openen