Thema: Communicatie & patiënteninformatie

image

‘Hij moet toch eten?’ – Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten bij patiënten met kanker

In deze studie worden de psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten bij kanker in kaart gebracht zodat tools kunnen worden ontwikkeld voor patiënten, naasten en hulpverleners. Meer bekendheid en bewustwording van deze problematiek kan bijdragen aan het sneller signaleren en beter bespreekbaar maken ervan.

Realizing better doctor-patient dialogue about choices in palliative care and early-phase clinical trial participation: Towards an online value clarification tool (OnVaCT)

'Met deze studie willen wij patiënten met kanker voor wie geen standaardtherapie meer voorhanden is, helpen om beter voorbereid aan de hand van eigen levenswaarden en voorkeuren een keuze te maken om wel of niet deel te nemen aan een vroeg-klinische studie.'

Onco-CommunicAging II (OCA-II): Tailoring information to older cancer patients: Effects of a web-based patient directed tool

‘Een onderzoek naar de effectiviteit van een innovatieve web-based tool, ontwikkeld om de patiëntenvoorlichting aan oudere kankerpatiënten te optimaliseren.’

De psychofysiologische stressrespons van kankerpatiënten op slecht nieuws, de samenhang met herinneren van ontvangen informatie, en invloed van de arts

‘We kregen het bericht zo van “Het ziet er slecht uit. Wij kunnen u niet meer genezen.” Tijdens dat gesprek... ik heb nog nooit zoveel stress gehad. Daarna moesten we naar huis en het aan iedereen vertellen. Maar ik kon me er niet veel van herinneren. Ik voelde me echt lamgeslagen.’

image

Gedeelde besluitvorming binnen de oncologie: ontwikkeling en validatie van een vragenlijst voor arts en patiënt (I-SHARE)

‘Als je samen een beslissing ergens over neemt, dat is net als in je huwelijk, dan bijvoorbeeld over bepaalde zaken, dan heeft zij een mening en ik heb een mening en dan kom je tot een compromis’ – quote geïnterviewde patiënt