What (not) to say: unravelling the (un)questionable ideal of open information-provision in advanced cancer

<-- Home Kennishub

Scoping review en expertmeeting naar het (non)ideaal van open informatie in gevordere kanker.

Introductie

Informatie kan mensen helpen, maar kan mensen soms ook schaden.

Doel studie

We organiseren een internationele en interdiscplinaire experrtmeeting waarin we een meer gelaagd begrip willen ontwikkelenen van de condities waaronder informatie in gevorderde kanker mensen kan schaden.

Vraagstelling/ hypotheses


Methode

Scoping review en expertmeeting

(Klinische) relevantie

De groep van mensen met ongeneeslijke kanker groeit. Er is een grote focus op open informatie, terwijl informatie soms ook mensen kan schaden. Om ervoor te zorgen dat mensen persoonsgerichte zorg ontvangen, is het van belang te ontrafelen hoe dit kan worden bereikt voor mensen en hun naasten die niet (alle) informatie willen ontvangen.

Translatie/ implementatie