Thema: Palliatieve zorg & zorg rondom levenseinde

Oncokompas

Oncokompas is een online zelfmanagement hulpmiddel waarmee patiënten zelfstandig thuis hun kwaliteit van leven kunnen monitoren en op basis van hun scores krijgen zij in Oncokompas meteen persoonlijke uitleg over de verschillende domeinen van hun kwaliteit van leven en advies over nazorg.

Actieve markering en proactieve zorgplanning in de palliatieve fase: leren van ervaringen van mensen met kanker, naasten en zorgverleners

Een kwalitatief goed zorgaanbod vereist aandacht voor ervaringen van gebruikers. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg pleiten bij kwaliteitsverbetering van de zorg voor aandacht voor ervaringsdeskundigheid. Deze studie beoogt mensen met kanker, hun naasten en zorgverleners een stem te geven bij het verder ontwikkelen van de palliatieve zorg.