Deze brochure voor patienten met ongeneeslijke kanker heeft als doel hen voor te bereiden op gezamenlijke besluitvorming over de behandeling.


Beschrijving interventie

De patiëntgerichte interventie bestaat uit een beslissingsgeoriënteerde 'vragenhulp', een boekje dat patiënten kunnen gebruiken om een consult over de behandeling voor te bereiden. De oncolooggerichte interventie bestaat uit een training gericht op gedeelde besluitvorming in de palliatieve oncologie.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)


De CHOICE trial heeft laten zien dat de Gesprekswijzer geen invloed had op de geobserveerde mate van gedeelde besluitvorming in consulten, ook niet wanneer oncologen waren getraind. De werd brochure door de helft van de patiënten behulpzaam gevonden. In een lopend vervolgonderzoek maken we de brochure nog wat korter en eenvoudiger, en evalueren we het online gebruik ervan en de tevredenheid van gebruikers.
Publicaties
  • Henselmans et al. (2018). A randomized controlled trial of a skills training for oncologists and a communication aid for patients to stimulate shared decision making about palliative systemic treatment (choice): Study protocol. BMC Cancer. - publicatie openen (opent in nieuw tabblad)
  • Henselmans et al. (2019). Promoting shared decision making in advanced cancer: Development and piloting of a patient communication aid. Patient education and counseling. - publicatie openen (opent in nieuw tabblad)
  • Henselmans et al. (2019). Effect of a Skills Training for Oncologists and a Patient Communication Aid on Shared Decision Making About Palliative Systemic Treatment: A Randomized Clinical Trial. Oncologist. - publicatie openen (opent in nieuw tabblad)