Deze brochure voor patiënten met ongeneeslijke kanker heeft als doel hen voor te bereiden op gezamenlijke besluitvorming over de behandeling.


Beschrijving interventie

De patiëntgerichte interventie bestaat uit een beslissingsgeoriënteerde 'vragenhulp', een boekje dat patiënten kunnen gebruiken om een consult over de behandeling voor te bereiden. De Gesprekswijzer geeft uitleg over het bestaan van een keuze, helpt patienten vragen op te stellen voor de oncoloog, en ondersteun het nadenken over waarden en voorkeuren in de context van een beslissing over de behandeling van uitgezaaide kanker.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)


De CHOICE trial heeft laten zien dat de Gesprekswijzer geen invloed had op de geobserveerde mate van gedeelde besluitvorming in consulten, ook niet wanneer oncologen waren getraind. De Gesprekswijzer werd door de helft van de patiënten behulpzaam gevonden. In een vervolgonderzoek is de brochure nog wat korter en eenvoudiger gemaakt met hulp van Pharos. Het hulpmiddel bleek online goed gevonden te worden en werd wederom een deel van de gebruikers als nuttig ervaren.
Publicaties
  • Henselmans et al. (2018). A randomized controlled trial of a skills training for oncologists and a communication aid for patients to stimulate shared decision making about palliative systemic treatment (choice): Study protocol. BMC Cancer. - publicatie openen
  • Henselmans et al. (2019). Promoting shared decision making in advanced cancer: Development and piloting of a patient communication aid. Patient education and counseling. - publicatie openen
  • Henselmans et al. (2019). Effect of a Skills Training for Oncologists and a Patient Communication Aid on Shared Decision Making About Palliative Systemic Treatment: A Randomized Clinical Trial. Oncologist. - publicatie openen