Patiënten met gevorderde kanker aan het nadenken zetten over wat zij belangrijk vinden in het leven, ter voorbereiding op een eerste gesprek over vroeg-klinisch onderzoek.


Beschrijving interventie

De online interventie wordt aangeboden aan patiënten met gevorderde kanker die een eerste gesprek krijgen over vroeg-klinisch onderzoek. Het idee is dat patiënten tijdens een digitale wandeling aan het nadenken worden gezet wat zij belangrijk vinden in deze fase van hun leven. Daarmee komen ze hopelijk beter voorbereid naar het gesprek met hun behandelaar en kunnen zij een weloverwogen afweging maken om wel/niet aan vroeg-klinisch onderzoek mee te doen.

Wetenschappelijke evidentie

Wordt momenteel onderzochtPublicaties
  • Van Lent et al. (2019). Realizing better doctor-patient dialogue about choices in palliative care and early phase clinical trial participation: towards an online value clarification tool (OnVaCT). BMC Palliative Care. - publicatie openen