Deze gespreksgroep/ bezinningsgroep komt 7 keer bij elkaar. In deze groep staat centraal: levensvragen, de fundamentele vragen die los kunnen komen door de confrontatie met kanker in je bestaan. Welke hulpbronnen kun je aanspreken? We maken gebruik van verhalen uit diverse tradities, poëzie, muziek, etc.


Beschrijving interventie

In deze groep gaan we aan de hand van een verhaal, mythe, andere bron / sprookje / gedichten/ muziek etc. met elkaar ‘op reis’. De eigen levensloop is uitgangspunt. Thema’s zoals opvoeding, ouders / gezin / familie, steunbronnen, geloof, levensovertuigingen, werk, etc. komen aan de orde.Elke bijeenkomst wordt aan de hand van thema’s onderzocht welk spoor zichtbaar wordt in ieders eigen levensverhaal. We werken a.d.h.v. gesprekken, opdrachten, verbeelding, poëzie en meditatie.

Wetenschappelijke evidentie

Onbekend