Onderzoek naar schadelijke vormen van communicatie in gevorderde kanker.

Introductie

Veel klachten in de gezondheidszorg gaan over communicatie. Toch weten we weinig over welke communicatie mensen precies schaadt.

Doel studie

Te onderzoeken welke communicatie van oncologen volgens patienten met ongeneeslijke kanker als schadelijk wordt ervaren en wat meer helpvolle alternatieven zouden zijn.

Vraagstelling/ hypotheses


Methode

Kwalitatief/kwantitatief onderzoek

(Klinische) relevantie

Veel klachten in de gezondheidszorg gaan over communicatie. Onderzoeken welke communicatie patienten zelf schadelijk vinden, en wat zij betere alternatieven vinden levert kennis op die gebruikt kan worden in de klinische praktijk.

Translatie/ implementatie