Deze kortdurende gesprekstherapie heeft als doel depressieve- en angstklachten te verminderen en de kwaliteit van leven te verhogen van patienten met uitgezaaide kanker en hun naasten.


Beschrijving interventie

CALM staat voor ‘Managing Cancer and Living Meaningfully’ en is ontwikkeld door psychiaters in Canada. Het is een gesprekstherapie om mensen te helpen om te gaan met de uitdagingen die een leven met uitgezaaide kanker met zich meebrengen, om emotionele klachten zoals somberheid en angst te verminderen, en om psychologisch welzijn te vergroten. Deze gesprekstherapie wordt aan de hand van verschillende thema’s gevoerd. CALM therapie gaat over wat belangrijk is voor de patiënt. Om te zorgen dat bepaalde problemen niet onderbelicht blijven, is CALM georganiseerd in vier domeinen. Deze domeinen zijn een hulpmiddel of een kapstok voor de CALM therapeut om de juiste vragen aan patiënten te stellen en om een overzicht te houden over wat er allemaal speelt. Ze zijn niet volledig van elkaar te scheiden, en sommige problemen raken aan meerdere domeinen. Domeinen: 1. Symptoom management en communicatie met zorgverleners. 2. Verandering in zelf en relaties met naasten. 3. Spiritualiteit, gevoel van betekenis en zingeving. 4. De toekomst, hoop en sterfelijkheid. CALM bestaat uit ongeveer 3 tot 6 sessies van 45-60 minuten, gegeven over gemiddeld 3 tot 6 maanden. Een (of meerdere) naaste kan bij een of meerdere sessies betrokken worden, afhankelijk van de wens van de patient.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, evidentie vergelijkbare interventiePublicaties
  • Hales S, Lo C, Rodin G. (2015). Managing Cancer And Living Meaningfully (CALM) Therapy (Chapter 62). In: Holland JC, Breitbart WS, Butow PN, Jacobsen PB, Loscalzo MJ, McCorkle R (Editors). Psycho-Oncology, Third Edition. Oxford University Press. - publicatie openen
  • Rodin et al., (2018). "Managing Cancer and Living Meaningfully (CALM): A Randomized Controlled Trial of a Psychological Intervention for Patients With Advanced Cancer." J Clin Oncol. - publicatie openen
  • Nissim, R., et al. (2011). Managing Cancer and Living Meaningfully (CALM): A qualitative study of a brief individual psychotherapy for individuals with advanced cancer. Palliad. Med. - publicatie openen