Oncokompas is een online zelfmanagement hulpmiddel waarmee patiënten zelfstandig thuis hun kwaliteit van leven kunnen monitoren en op basis van hun scores krijgen zij in Oncokompas meteen persoonlijke uitleg over de verschillende domeinen van hun kwaliteit van leven en advies over nazorg.


Beschrijving interventie

Oncokompas is een online zelfmanagement hulpmiddel waarmee patiënten en hun partners zelfstandig thuis hun kwaliteit van leven kunnen monitoren. Op basis van hun scores krijgen zij in Oncokompas meteen persoonlijke uitleg over de verschillende domeinen van hun kwaliteit van leven en advies over nazorg. In totaal bevat Oncokompas nu meer dan 100 onderwerpen waar mensen die geraakt zijn door kanker mee te maken kunnen krijgen, waaronder de top 10 meest voorkomende klachten. Elk onderwerp in Oncokompas is ontwikkeld in samenwerking met een expertteam. De expertteams bestaan, afhankelijk van het onderwerp, uit ervaringsdeskundigen (patiënten en naasten), artsen (medisch specialisten, huisartsen, bedrijfsartsen), verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, psychologen, theologen, en wetenschappers met expertise op een bepaald onderwerp. Oncokompas bestaat uit drie stappen: Meten, Weten en Doen. Gebruikers van Oncokompas vullen eerst een algemene vragenlijst in. Op basis van deze antwoorden komen de geschikte onderwerpen naar voren. Vervolgens kan de gebruiker die onderwerpen kiezen waarover hij of zij meer wil weten. Oncokompas volgt een stepped care model. Dat betekent: zelf als het kan en met hulp als het moet. Per onderwerp geeft Oncokompas opties voor (online) begeleidende zorg. Op basis van iemands postcode worden de zorgverleners in de buurt getoond, via de Verwijsgids Kanker die gekoppeld is aan Oncokompas. Het is mogelijk om Oncokompas meerdere keren in te vullen.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)


Van 2017 tot 2021 zijn drie gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s) uitgevoerd bij overlevenden van kanker, bij ongeneeslijk zieke patiënten en bij hun partners. De belangrijkste redenen om Oncokompas niet te bereiken of te gebruiken waren: geen toegang tot internet, geen klachten, geen behoefte aan ondersteunende zorg of tijdgebrek. Gebruikers selecteerden veel verschillende onderwerpen, wat de toegevoegde waarde van het brede scala aan beschikbare onderwerpen aangeeft. Oncokompas verbeterde de zelfmanagementvaardigheden niet. Onder kankeroverlevers verbeterde de applicatie wel de kwaliteit van leven en tumor-specifieke symptomen; ook was Oncokompas niet duurder dan de gebruikelijke oncologische nazorg. Bij ongeneeslijk zieke kankerpatiënten en hun partners.
Publicaties
 • Melissant et al. (2018). ‘Oncokompas’, a web-based self-management application to support patient activation and optimal supportive care: a feasibility study among breast cancer survivors. Acta Oncol. - publicatie openen
 • De Wit et al. (2019). Adoption and implementation of a web-based self-management application “Oncokompas” in routine cancer care: a national pilot study. Support Care Cancer. - publicatie openen
 • Schuit et al. (2019). Efficancy and cost-utility of the eHealth application 'Oncokompas', supporting patients with incurable cancer in finding optimal palliative care, tailored to their quality of life and personal preferences: a study protocol of a randomized controlled trial. BMC Palliat Care. 2019 Oct 23;18(1):85 - publicatie openen
 • Schuit et al. (2020). Efficacy and cost-utility of the eHealth self-management application ‘Oncokompas’, helping partners of patients with incurable cancer to identify their unmet supportive care needs and to take actions to meet their needs: a study protocol of a randomized controlled trial. Trials. 2020 Jan 31;21(1):124. - publicatie openen
 • Van der Hout et al. (2020). Role of eHealth application Oncokompas in supporting self-management of symptoms and health-related quality of life in cancer survivors: a randomised, controlled trial. Lancet Oncol. - publicatie openen
 • Van der Hout et al. (2020). Cost-utility of an eHealth application ‘Oncokompas’ that supports cancer survivors to self-manage their symptoms and health-related quality of life: results of a randomized controlled trial. Journal of Cancer Survivorship - publicatie openen
 • Slev et al. (2020). A nurse-led self-management support intervention for patients and informal caregivers facing incurable cancer: A feasibility study from the perspective of nurses. Eur J Oncol Nurs. 2020 Apr;45:101716.
 • de Veer et al. (2020). Assessment of a Structured Self-Management Support Intervention by Nurses for Patients With Incurable Cancer. Oncol Nurs Forum. 2020 May 1;47(3):305-317.
 • Schuit et al. (2021). Organizing Psycho-Oncological Care for Cancer Patients: The Patient’s Perspective. Front Psychol. 2021 Apr 22;12:625117.
 • Schuit et al. (2021). Symptom monitoring in cancer and fully automated advice on supportive care: Patients' perspectives on self-management strategies and the eHealth self-management application Oncokompas. Eur J Cancer Care (Engl). 2021 Aug 2:e13497.
 • Schuit et al (2022). Cost-Utility of the eHealth Application 'Oncokompas', Supporting Incurably Ill Cancer Patients to Self-Manage Their Cancer-Related Symptoms: Results of a Randomized Controlled Trial. Curr Oncol. 2022 Aug 27;29(9):6186-6202.
 • Schuit et al. (2022). Efficacy of the eHealth application Oncokompas, facilitating incurably ill cancer patients to self-manage their palliative care needs: A randomized controlled trial. Lancet Reg Health Eur. 2022 Apr 21;18:100390.