Thema: Werk & survivorship

image
15/03/2019

Werk na kanker

‘Werk na kanker’ is een promotieonderzoek naar de invloed van de late gevolgen van kanker en de behandeling van kanker op het werkvermogen. Ook de invloed van diverse andere factoren wordt onderzocht, zoals de regelmogelijkheden in het werk, de werkdruk, het gedrag van de leidinggevende of collega’s en het vertrouwen in het eigen kunnen.

12/03/2019

BLANKET-studie: Begeleiding bij angst voor terugkeer van kanker in de huisartspraktijk

Een derde van de mensen die een succesvolle curatieve behandeling voor kanker heeft afgerond, wordt belemmerd door angst voor terugkeer. Deze angst leidt o.a. tot piekeren, sociaal vermijdingsgedrag en somatisatie. Begeleiding door de huisartspraktijk zou uitkomst kunnen bieden voor patiënten wiens angst niet zo ernstig is dat tweedelijns zorg noodzakelijk is.

image

De voor- en nadelen van het gebruik van online gezondheidsinformatie: beter kijken naar online gezondheidsinformatie en de interactie met het consult

Online gezondheidsinformatie wordt steeds meer gebruikt door kankerpatiënten, vaak in combinatie met andere informatiebronnen zoals de medisch specialist. De effecten van (een combinatie van) verschillende informatiebronnen op een consult en patiëntuitkomsten blijven echter onderbelicht.

Hoe en wat: Het effect van message frame tailoring in een online stoppen met roken interventie.

Veel stoppen met roken boodschappen zijn gebaseerd op WELKE informatie een roker moet krijgen; maar mensen verschillen in hun voorkeur HOE ze deze informatie willen krijgen. Sommige mensen willen graag hun eigen keuzes maken over welke informatie ze ontvangen, anderen ontvangen liever alleen een duidelijke advies.