Quality of working life of cancer survivors

<-- Home Kennishub

‘Werken is van belang voor (ex-)kankerpatiënten omdat werk belangrijk is voor de terugkeer naar een “normale” situatie en het heeft een positief effect op de kwaliteit van leven.’

Introductie

Het is onvoldoende bekend hoe (ex­)kankerpatiënten hun werk beleven en de Kwaliteit van Werken (KvW) beoordelen na terug­keer naar werk of gedurende hun werk. Deze studie onderzoekt de KvW bij (ex­)kankerpatiënten en er wordt een instrument ontwikkelt die de KvW meet. Dit meetinstrument kan als signalerings­instrument gebruikt worden bij de re­integratie en begeleiding van (ex­) kankerpatiënten.

Doel studie

Bepalen welke factoren bijdragen aan de KvW bij (ex­)kankerpatiënten en de ontwikkeling van een betrouwbaar en va­lide KvW meetinstrument. Daarnaast onderzoeken welke prognostische factoren zoals o.a. leeftijd, geslacht, etniciteit, diagnose en behandeling gerelateerd zijn aan KvW.

Vraagstelling/ hypotheses

1. Welke aspecten beschrijven de KvW bij (ex­)kankerpatiënten? 2. Hoe verwerken we deze factoren tot een KvW meetin­strument? 3. Wat zijn de psychometrische eigenschappen van dit instrument? 4. Welke prognostische factoren hangen samen met KvW bij (ex­)kankerpatiënten?

(Klinische) relevantie

Met een KvW meetinstrument heeft de praktijk de beschikking over een signaleringsinstrument waardoor bepaald kan worden of er verbetering of verslechtering van KvW is. Verder meet het welke aanpassingen op het werk gewenst zijn en dient het ter ondersteuning in de begeleiding om de individuele werkbeleving van (ex­)kankerpatiënten te verbeteren. Het instrument kan worden gebruikt als een relevante uitkomstmaat in wetenschappelijk onderzoek.

Translatie/ implementatie

Een KvW meetinstrument ontwikkelen voor de bedrijfsgeneeskundige en klinische praktijk, en als uitkomstmaat in wetenschappelijk onderzoek.
Publicaties
  • Tamminga SJ, de Jong M, Frings-Dresen MHW, de Boer AGEM. The Quality of Working Life Questionnaire for Cancer Survivors: Sufficient responsiveness for use as a patient-reported outcome measurement. Eur J Cancer Care (Engl). 2018 Nov;27(6):e12910.
  • de Jong M, Tamminga SJ, van Es RJJ, Frings-Dresen MHW, de Boer AGEM. The quality of working life questionnaire for cancer survivors (QWLQ-CS): factorial structure, internal consistency, construct validity and reproducibility. BMC Cancer. 2018 Jan 10;18(1):66.
  • de Jong M, Tamminga SJ, Frings-Dresen MH, de Boer AG. Quality of Working Life of cancer survivors: associations with health- and work-related variables. Support Care Cancer. 2017 May;25(5):1475-1484.
  • de Jong M, Tamminga SJ, de Boer AG, Frings-Dresen MH. The Quality of Working Life Questionnaire for Cancer Survivors (QWLQ-CS): a Pre-test Study. BMC Health Serv Res. 2016 Jun 2;16:194.
  • de Jong M, Tamminga SJ, de Boer AG, Frings-Dresen MH. Quality of working life of cancer survivors: development of a cancer-specific questionnaire. J Cancer Surviv. 2016 Apr;10(2):394-405.
  • de Jong M, de Boer AG, Tamminga SJ, Frings-Dresen MH. Quality of working life issues of employees with a chronic physical disease: a systematic review. J Occup Rehabil. 2015 Mar;25(1):182-96.