Deze online zelfhulpinterventie heeft als doel patiënten na afloop van hun primaire behandeling te helpen met de problemen die men ervaart op het gebied van leefstijl (voeding, bewegen, roken), vermoeidheid, distress, terugkeer naar werk, sociale relaties en restklachten.


Beschrijving interventie

De Kanker Nazorg Wijzer is een toegankelijk online programma met advies op maat. Dat advies is erop gericht voormalige patiënten beter met deze problemen te laten omgaan door zelfmanagementvaardigheden te bevorderen. Er is informatie beschikbaar over vermoeidheid, werkhervatting, relaties met anderen (inclusief seksualiteit en intimiteit), angst en sombere gevoelens, beweging, voeding en stoppen met roken. Wanneer men met een bepaald onderwerp aan de slag gaat, dan krijgen ze ook adviezen en worden ze uitgenodigd om opdrachten en plannen te maken. Ook biedt de Kanker Nazorg Wijzer diverse video’s waarin ex-patiënten vertellen over hun herstel en hoe zij bijvoorbeeld hun vermoeidheid hebben aangepakt. Er zijn ook video’s te zien waarin deskundigen en zorgverleners uitleg geven over verschillende onderwerpen.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)


Effectevaluatie laat zien dat de Kanker Nazorg Wijzer effectief is bij de bevordering van psychosociaal welzijn en de leefstijl. Ook waarderen gebruikers de interventie positief. Uit het onderzoek van Willems blijkt dat deelnemers na 6 maanden emotioneel en sociaal beter functioneerden en minder last hadden van depressieve gevoelens en vermoeidheid. Kanera onderzocht de effecten op leefstij en stelde vast dat de gebruikers van de KNW na een half jaar meer (matig intensief) bewogen en meer groenten consumeerden. Hoe jonger de deelnemers waren, hoe beter ze in waren om het toegenomen beweeggedrag op langere termijn vol te houden.
Publicaties
  • Proefschrift Kanera - publicatie openen