Een gepersonaliseerd counselingsprogramma om lichamelijke activiteit in dagelijkse bezigheden te bevorderen, aangeboden in de huisartsenpraktijk, om vermoeidheid, angst en depressieve klachten te verminderen.


Beschrijving interventie

De COACH-methode is een gestructureerd protocol gebaseerd op theoretische principes over gedragsverandering, om deelnemers meer te laten bewegen tijdens hun dagelijkse activiteiten zoals in vrije tijd, tijdens werk en huishoudelijke taken. Deze methode is gepersonaliseerd, zodat het wordt aangepast aan de fysieke mogelijkheden en de persoonlijke beweegdoelen van de deelnemer. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een activiteitentracker (b.v. Fitbit). De deelnemers zijn vrij om de beweegactiviteit, het tijdstip en de locatie te kiezen. De intensiteit is laag tot matig intensief.

Wetenschappelijke evidentie

Ja, zie onderstaande publicatie(s)


De COACH-methode is bewezen effectief, ook op lange termijn, bij diverse groepen patiënten.
Publicaties
  • Blaauwbroek et al. (2009). The effect of exercise counselling with feedback from a pedometer on fatigue in adult survivors of childhood cancer: a pilot study. Support.Care Cancer. - publicatie openen
  • Altenburg et al. (2015). Short and long-term effects of a physical activity counselling programme in COPD: a randomized controlled trial. Respir.Med. - publicatie openen
  • Mutsaerts et al. (2016). Randomized Trial of a Lifestyle Program in Obese Infertile Women. N.Engl.J.Med. - publicatie openen