Terugkeer naar werk voor werknemers met de diagnose kanker: initiatieven en programma’s in Europa

<-- Home Kennishub

Introductie

Mensen met de diagnose kanker kunnen door hun behandeling vaak langere perioden niet werken of ervaren proble-men met weer aan het werk gaan. Ook hebben zij een grotere kans om hun baan kwijt te raken t.o.v. ‘gezonde’ werkne-mers. Dit is ongunstig want het hebben van werk is belangrijk voor de algemene kwaliteit van leven. Werkbehoud en/of terugkeer naar werk kan ten goede komen aan het welbevinden en herstel. Ondersteuning om weer aan het werk te gaan kan op verschillende manieren ingezet worden. Niet overal is er ondersteuning en er ontbreekt een overzicht van programma’s en initiatieven in Europa. Het is belangrijk om in kaart te brengen welke programma’s en initiatieven er zijn voor werknemers met de diagnose kanker in Europa. Op basis van deze kennis kunnen er aanbevelingen gedaan worden aan werkgevers in Europa zodat werkbehoud en/of terugkeer naar werk van werknemers met de diagnose kanker verbeterd kan worden.

Doel studie

Dit project verzamelt kwantitatieve en kwalitatieve informatie over programma’s, initiatieven, beleid en interventies binnen Europa die werkgevers en werknemers helpen bij werkbehoud en/of terugkeer naar werk na een diagnose kanker. Het doel is om de kennis op basis van de verzamelde voorbeelden te verspreiden zodat er beleidsaanbevelin-gen gedaan kunnen worden op het gebied van terugkeer naar werk voor werknemers met de diagnose kanker. Om dit doel te bereiken worden verschillende stakeholders betrokken (werkgevers, werknemers, HR-managers, werknemers-organisaties, vakbonden). Het project is geïnitieerd door EU OSHA (European Agency for Safety and Health at Work).

Vraagstelling/ hypotheses

Dit project kent meerdere vraagstellingen: 1. Welke programma’s en initiatieven bestaan er op het gebied van werkbehoud en/of terugkeer naar werk voor werknemers met de diagnose kanker (hierbij kan gedacht worden aan beleid, maar ook voorbeelden van tool-kits, handleidingen en trainingen voor werknemers met de diagnose kanker) in Europa? 2. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deze verschillende programma’s? 3. Hoe wordt er samengewerkt met verschillende stakeholders bij de uitvoering van deze programma’s? 4. Welke innovaties zijn er gaande m.b.t. deze programma’s en initiatieven, wat zijn succesfactoren en barrières? 5. Zijn dergelijke programma’s en initiatieven generaliseerbaar naar landen? 6. Welke programma’s en initiatieven worden er momenteel op de werkvloer ingezet door de werkgever om werkne-mers met de diagnose kanker te begeleiden in de terugkeer naar werk in Europa? 7. Wat is de mening van verschillende stakeholders op bedrijfsniveau die betrokken zijn bij een dergelijk programma? 8. Tegen welke problemen lopen zij aan, wat zijn de succesfactoren van implementatie en uitvoering van het pro-gramma waarmee zij te maken hebben?

(Klinische) relevantie

Elk jaar worden er zo’n 3,2 miljoen gevallen van kanker gediagnosticeerd waarbij de helft de arbeidsgeschikte leeftijd heeft. Aangezien de Europese populatie vergrijst, is het van belang mensen binnen de beroepsbevolking aan het werk te houden. Het is daarom van belang dat mensen met de diagnose kanker in Europa goed begeleid worden in de te-rugkeer naar hun werk en de mogelijke kennis hierover te verspreiden binnen Europa.

Translatie/ implementatie

Het onderzoek richt zich op een breed Europees publiek (werkgevers, werknemers en beleidsmedewerkers op nationaal en Europees niveau) en zorgt voor tips en adviezen voor een goed beleid voor werkbehoud en/of terugkeer naar werk van werknemers met de diagnose kanker. Daarnaast worden er handvatten gegeven aan werkgevers om beleid effectief te implementeren.
Publicaties
  • Tamminga SJ, Braspenning AM, Haste A, Sharp L, Frings-Dresen MHW, de Boer AGEM. Barriers to and Facilitators of Implementing Programs for Return to Work (RTW) of Cancer Survivors in Four European Countries: A Qualitative Study. J Occup Rehabil. 2019 Sep;29(3):550-559.